stäng
Fysio har ändrat namn till FysioScience

Det nya namnet lyfter fram vår vetenskapliga förankring och innehållet kommer även fortsättningsvis täcka både inhemska och internationella nyheter.
Du kan förvänta dig samma höga kvalitet av artiklar inom forskning och praktik som tidigare.

Vi önskar dig fortsatt trevlig läsning!

Redaktionen
FysioScience, Aktuellt inom fysioterapi

FysioScience – den vetenskapliga tidskriften som ger dig praktiska tips

FysioScience är Nordens största nyhetsbrev för fysioterapeuter.

Vi granskar komplex forskning och sammanställer den till koncisa och begripliga artiklar. Vi rapporterar från konferenser, intervjuar ledande experter och tipsar om nya produkter och böcker.

Som prenumerant får du även tillgång till våra webbexklusiva intervjuer och extra bonusmaterial.


Läs mer
I senaste numret

Kostnadseffektiv metod vid smärtsyndrom


En terapi där patienten direkt exponeras för rörelser och aktiviteter förknippade med smärta är mer kostnadseffektiv än sedvanlig behandling för patienter med komplext regionalt smärtsyndrom typ 1, konstateras i en nederländsk studie.

Komplext regionalt smärtsyndrom typ 1 är ett mångfacetterat smärtsyndrom som bland annat kännetecknas av ihållande smärta av olika karaktär samt svullnad och ömhet i leder. Smärtsyndromet uppkommer vanligen som följd av akut skada på en extremitet, men kan förekomma också utan tydlig skada. Behandlingen omfattar ofta multimodala insatser.

I den aktuella studien har en exponeringsterapi, Pain Exposure Physical Therapy (PEPT), utvärderats ur en kostnadseffektivitetsaspekt och jämförts med sedvanlig behandling.

Terapin innebär att patienten direkt, utan gradering, utsätts för smärtsamt stimuli, det vill säga aktivitet/rörelse utan att någon smärtstillande behandling ges. Patienten instrueras att ignorera smärtan eftersom den är en falsk varningssignal kopplad till en längre tids funktionsstörning. Patienten, tillsammans med eventuell partner, får sätta upp mål för sin behandling och informeras om att ingen hänsyn kommer att tas till verbala eller icke-verbala uttryck för smärta under behandlingens gång.

En självmassage som kan användas på det affekterade området lärs också ut och patienten får sedan ett individuellt program att göra hemma. Fysioterapeuten agerar mest som coach och instruktör under behandlingens gång. Anhöriga uppmanas att ändra sin beskyddande roll och i stället uppmuntra patienten att, trots smärtan, genomföra övningarna i dagliga aktiviteter.


Läs mer