stäng
Fysio har ändrat namn till FysioScience

Det nya namnet lyfter fram vår vetenskapliga förankring och innehållet kommer även fortsättningsvis täcka både inhemska och internationella nyheter.
Du kan förvänta dig samma höga kvalitet av artiklar inom forskning och praktik som tidigare.

Vi önskar dig fortsatt trevlig läsning!

Redaktionen
FysioScience, Aktuellt inom fysioterapi

FysioScience – den vetenskapliga tidskriften som ger dig praktiska tips

FysioScience är Nordens största nyhetsbrev för fysioterapeuter.

Vi granskar komplex forskning och sammanställer den till koncisa och begripliga artiklar. Vi rapporterar från konferenser, intervjuar ledande experter och tipsar om nya produkter och böcker.

Som prenumerant får du även tillgång till våra webbexklusiva intervjuer och extra bonusmaterial.


Läs mer
I senaste numret

Styrketräning vid huvudvärk


Styrketräning av nacke och skuldror har visat sig vara bra vid huvudvärk, men vilket träningsupplägg är bäst? Detta undersökte man i en kluster-randomiserad kontrollerad studie där deltagarna fick göra samma övningar under 20 veckors tid men med olika träningsupplägg.

I studien deltog 573 kontorsarbetande tjänstemän. De randomiserades till fyra olika interventionsgrupper och en kontrollgrupp. Interventionsgrupperna tränade totalt en timme per vecka med styrketräning fokuserad på nacke/axlar/skuldror.

Träningstiden fördelades på olika sätt i de fyra grupperna: En grupp tränade 20 minuter tre gånger per vecka med minimal övervakning. Resterande tre interventionsgrupper genomförde övervakad träning en timme en gång per vecka, 20 minuter tre gånger per vecka respektive sju minuter nio gånger per vecka.

Programmet som deltagarna fick göra var samma för alla fyra grupperna och bestod av olika hantelövningar som ger hög muskelaktivitet i nacke och skuldror. I början av träningsperioden genomfördes övningarna med uppemot 20 repetitioner (repetitionsmaximum) och i slutet genomfördes de med cirka åtta repetitioner.

Deltagarna fick fylla i en enkät före och efter interventionsperioden. Primärt utfallsmått var muskuloskelettal smärta i nacke/skuldror och sekundära utfallsmått var huvudvärk (frekvens, duration och intensitet) samt användande av smärtstillande mediciner.

I samtliga interventionsgrupper minskade frekvensen och intensiteten av huvudvärken med cirka 50 procent jämfört med i kontrollgruppen. Även användning av smärtstillande medicin minskade efter interventionen men endast i grupperna med övervakad träning.


Läs mer