stäng
Fysio har ändrat namn till FysioScience

Det nya namnet lyfter fram vår vetenskapliga förankring och innehållet kommer även fortsättningsvis täcka både inhemska och internationella nyheter.
Du kan förvänta dig samma höga kvalitet av artiklar inom forskning och praktik som tidigare.

Vi önskar dig fortsatt trevlig läsning!

Redaktionen
FysioScience, Aktuellt inom fysioterapi

FysioScience – den vetenskapliga tidskriften som ger dig praktiska tips

FysioScience är Nordens största nyhetsbrev för fysioterapeuter.

Vi granskar komplex forskning och sammanställer den till koncisa och begripliga artiklar. Vi rapporterar från konferenser, intervjuar ledande experter och tipsar om nya produkter och böcker.

Som prenumerant får du även tillgång till våra webbexklusiva intervjuer och extra bonusmaterial.


Läs mer
I senaste numret

Enbenståhävning en bra indikator


Det är sedan tidigare känt att en total hälseneruptur har stor påverkan på funktionen i nedre extremiteten och att det tar lång tid att återhämta sig efter skadan. En ny studie har undersökt sambandet mellan nedsatt plantarflexionsstyrka och framtida fotfunktion efter en total hälseneruptur.

I studien undersöktes skillnaden i fotledens biomekanik, hälsenans längd, vadmuskelns återhämtningsförmåga och upplevd funktionsförmåga hos patienter som drabbats av total hälseneruptur.

Ett år efter skadetillfället gjordes en första mätning av höjden på en unilateral tåhävning. Utifrån resultatet delades patienterna in i två grupper, utifrån om de hade mindre än 15 procent eller mer än 30 procent sidoskillnad mellan skadat och friskt ben.

Vardera grupp bestod av 17 patienter och de utvärderades cirka sex år efter skadetillfället. Biomekaniken analyserades i ett datorprogram vid gång, joggning och hopp. Fotens funktionsförmåga utvärderades med enkätsvar.

Gruppen med mer än 30 procent sidoskillnad hade signifikanta nedsättningar i fotledskinematiken jämfört med den andra gruppen – den förstnämnda gruppen uppvisade sämre resultat på tåhävningen och större sidoskillnad i hälsenans längd.

En förlängd hälsena korrelerade med lägre höjd i enbenståhävningen. Det fanns ingen skillnad mellan grupperna vad gällde självskattad funktionsförmåga.

Studien visar att höjden som uppnås i en enbenståhävning ett år efter en total hälseneruptur ger en indikation på hur troligt det är att patienten kommer att återfå normal biomekanik i foten.


Läs mer