stäng
Fysio har ändrat namn till FysioScience

Det nya namnet lyfter fram vår vetenskapliga förankring och innehållet kommer även fortsättningsvis täcka både inhemska och internationella nyheter.
Du kan förvänta dig samma höga kvalitet av artiklar inom forskning och praktik som tidigare.

Vi önskar dig fortsatt trevlig läsning!

Redaktionen
FysioScience, Aktuellt inom fysioterapi

FysioScience – den vetenskapliga tidskriften som ger dig praktiska tips

FysioScience är Nordens största nyhetsbrev för fysioterapeuter.

Vi granskar komplex forskning och sammanställer den till koncisa och begripliga artiklar. Vi rapporterar från konferenser, intervjuar ledande experter och tipsar om nya produkter och böcker.

Som prenumerant får du även tillgång till våra webbexklusiva intervjuer och extra bonusmaterial.


Läs mer
I senaste numret

Kompression efter fotledsfraktur


Kompressionsbehandling efter fotledsfraktur minskar svullnaden och påverkar sannolikt smärta och fotledsrörlighet positivt, skriver danska forskare i en litteratursammanställning.

Fotledsfrakturer leder ofta till avsevärd svullnad och det har spekulerats kring att detta kan medföra fördröjd kirurgi, smärta, mjukdelskomplikationer och problem med sårläkning efter det kirurgiska ingreppet.

Standardproceduren för att minska svullnaden efter en fotledsfraktur är is, högläge och vila, något som inte alltid är tillräckligt. Kompressionsbehandling har därför börjat användas alltmer i samband med operation av fotledsfraktur, trots att det saknas vetenskaplig evidens för effektiviteten.

I en litteratursammanställning undersökte man därför effekten av kompressionsbehandling på svullnad, smärta, fotledsrörlighet, sårläkning, sjukhusvistelsens längd och tid mellan fraktur och operation.

Syftet var att utarbeta rekommendationer för standardbehandlingen av patienter med fotledsfraktur.

Sammanställningen inkluderar åtta studier (n=451). Kompressionsbehandlingen innebar intermittent pneumatisk kompression, kompressionsstrumpa eller kompression med hjälp av lindning. För att kvantifiera svullnaden användes olika metoder i studierna, något som försvårade jämförelsen.

Resultaten visar en signifikant minskning av svullnaden i sju av de åtta studierna. I två av dem minskade smärtan signifikant jämfört med kontrollgruppen och en studie beskrev en signifikant förbättring i fotledsrörlighet.


Läs mer