stäng
Fysio har ändrat namn till FysioScience

Det nya namnet lyfter fram vår vetenskapliga förankring och innehållet kommer även fortsättningsvis täcka både inhemska och internationella nyheter.
Du kan förvänta dig samma höga kvalitet av artiklar inom forskning och praktik som tidigare.

Vi önskar dig fortsatt trevlig läsning!

Redaktionen
FysioScience, Aktuellt inom fysioterapi

FysioScience – den vetenskapliga tidskriften som ger dig praktiska tips

FysioScience är Nordens största nyhetsbrev för fysioterapeuter.

Vi granskar komplex forskning och sammanställer den till koncisa och begripliga artiklar. Vi rapporterar från konferenser, intervjuar ledande experter och tipsar om nya produkter och böcker.

Som prenumerant får du även tillgång till våra webbexklusiva intervjuer och extra bonusmaterial.


Läs mer
I senaste numret

Enkelt test förutser fall


Med ett enkelt test, som vanligen används för diabetiker, kan man förutse fall hos en äldre population, menar forskare i en italiensk studie.

Fallolyckor är ofta kostsamma och kan få stora konsekvenser för den drabbade, ofta äldre, personen. Många riskfaktorer för fall har identifierats, bland annat perifer neuropati som drabbar cirka 15 procent av alla äldre och som ofta, men inte alltid, kopplas till diabetes.

Det finns flera kliniska tester för att säkerställa perifer neuropati, de är dock ofta både tidskrävande och dyra. Ett enkelt test, som utvecklats för att identifiera tidiga tecken på neuropati, är Semmes-Weinsten monofilament examination (SWME), ett test där man använder en tunn nylonfiber som trycks mot standardiserade punkter på fotens insida för att bedöma sensitiviteten. Testet används ofta vid fotundersökning för diabetespatienter.

Syftet med den aktuella studien var att utvärdera detta instrument för att se om det kunde förutse fall hos äldre generellt. Studien ingick i en större longitudinell studie omfattande 2 826 personer och de följdes under i genomsnitt drygt fyra år.

Vid studiens början fick deltagarna uppge om de hade fallit under föregående år och eventuella fall registrerades sedan under studiens gång. Tester som gjordes vid baslinjen var SWME och Short Physical Performance Battery (SPPB). Det sistnämnda testet utfördes även vid uppföljningen efter drygt fyra år.

Det visades finnas en signifikant koppling mellan tidigare fallhistorik och förekomst av neuropati identifierad med SWME.


Läs mer