stäng
Fysio har ändrat namn till FysioScience

Det nya namnet lyfter fram vår vetenskapliga förankring och innehållet kommer även fortsättningsvis täcka både inhemska och internationella nyheter.
Du kan förvänta dig samma höga kvalitet av artiklar inom forskning och praktik som tidigare.

Vi önskar dig fortsatt trevlig läsning!

Redaktionen
FysioScience, Aktuellt inom fysioterapi

FysioScience – den vetenskapliga tidskriften som ger dig praktiska tips

FysioScience är Nordens största nyhetsbrev för fysioterapeuter.

Vi granskar komplex forskning och sammanställer den till koncisa och begripliga artiklar. Vi rapporterar från konferenser, intervjuar ledande experter och tipsar om nya produkter och böcker.

Som prenumerant får du även tillgång till våra webbexklusiva intervjuer och extra bonusmaterial.


Läs mer
I senaste numret

Senarelägg rehab efter menisktransplantation


Att senarelägga rehabiliteringen kan vara bättre än sedvanlig rehabilitering efter en menisktransplantation med allograft. Detta enligt koreanska forskare.

I många länder är menisktransplantation med allograft (implantat från en avliden individ) en vanlig metod vid total eller partiell meniskektomi hos yngre patienter (<50 år). Ingreppet förbättrar funktionen, minskar smärtan och skjuter upp broskdestruktionen i knäet.

En vanlig biverkan efter operationen är dock att den transplanterade menisken förskjuts (extrusion), vilket ger en suboptimal biomekanisk knäbelastning som kan leda till artros. Extrusionen tros uppstå på grund av fel meniskstorlek, felpositionerade allografter och för hård spänning på menisksuterna.

En ny studie har undersökt hur rehabiliteringen påverkar allograftens extrusion, ledspalt, broskdegeneration och kliniska utfallsmått efter ingreppet. Studiedeltagarna (n=53) hade genomgått en menisktransplantation med allograft. Graftens extrusion och laterala broskstatus analyserades med MR medan ledspalten analyserades med röntgen. Klinisk knästatus registrerades med tester och enkäter.

Deltagarna delades in i två grupper. Grupp 1 (n=25) fick standardrehabilitering, medan grupp 2 (n=28) fick senarelagd rehabilitering, vilket innebar tre veckors immobilisering och nio veckors avlastning med kryckor. Deltagarna följdes upp efter två år.

De kliniska resultaten vad gällde smärta och funktion skiljde sig inte mellan grupperna, men graftextrusionen var vanligare och mer uttalad i grupp 1.


Läs mer