stäng
Fysio har ändrat namn till FysioScience

Det nya namnet lyfter fram vår vetenskapliga förankring och innehållet kommer även fortsättningsvis täcka både inhemska och internationella nyheter.
Du kan förvänta dig samma höga kvalitet av artiklar inom forskning och praktik som tidigare.

Vi önskar dig fortsatt trevlig läsning!

Redaktionen
FysioScience, Aktuellt inom fysioterapi

FysioScience – den vetenskapliga tidskriften som ger dig praktiska tips

FysioScience är Nordens största nyhetsbrev för fysioterapeuter.

Vi granskar komplex forskning och sammanställer den till koncisa och begripliga artiklar. Vi rapporterar från konferenser, intervjuar ledande experter och tipsar om nya produkter och böcker.

Som prenumerant får du även tillgång till våra webbexklusiva intervjuer och extra bonusmaterial.


Läs mer
I senaste numret

Bensköra behöver uppmärksammas mer


Äldre kvinnor med kotfrakturer lider ofta i det tysta och får inte den hjälp och uppmärksamhet som de skulle behöva, visar en avhandling från Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Äldre kvinnor drabbas oftare av benskörhet och skelettsjukdom jämfört med män, vilket också ökar risken för fraktur av höft, kota, underarm och överarm. En av de vanligast förekommande benskörhetsfrakturerna är vertebral kotkompressionsfraktur. En sådan fraktur ger ofta kraftig ryggsmärta, nedsatt funktionsförmåga och minskat välbefinnande.

Syftet med den aktuella avhandlingen var att söka en övergripande förståelse för äldre kvinnors upplevelse av att leva med benskörhet och vertebrala kotkompressioner eller annan ospecifik ryggsmärta.

Avhandlingen baseras bland annat på data från den omfattande populationsstudien H70 i Göteborg och ytterligare en epidemiologisk studie, SUPERB, från Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal samt från djupintervjuer med tio drabbade kvinnor.

I en del av avhandlingen jämfördes 70-åriga kvinnor med långvariga och intensiva ryggsmärtor med ryggfriska kvinnor i samma ålder. Resultatet visar att kvinnor med ryggsmärta uppgav betydligt sämre hälsorelaterad livskvalitet än kvinnorna utan ryggsmärta.

I en annan studie tittade man på en grupp kvinnor 75–80 år som diagnostiserats med vertebrala kompressionsfrakturer. Kvinnorna med kompressionsfrakturer rapporterade sänkt hälsorelaterad livskvalitet upp till 19 år efter frakturen.


Läs mer