stäng
Fysio har ändrat namn till FysioScience

Det nya namnet lyfter fram vår vetenskapliga förankring och innehållet kommer även fortsättningsvis täcka både inhemska och internationella nyheter.
Du kan förvänta dig samma höga kvalitet av artiklar inom forskning och praktik som tidigare.

Vi önskar dig fortsatt trevlig läsning!

Redaktionen
FysioScience, Aktuellt inom fysioterapi

FysioScience – den vetenskapliga tidskriften som ger dig praktiska tips

FysioScience är Nordens största nyhetsbrev för fysioterapeuter.

Vi granskar komplex forskning och sammanställer den till koncisa och begripliga artiklar. Vi rapporterar från konferenser, intervjuar ledande experter och tipsar om nya produkter och böcker.

Som prenumerant får du även tillgång till våra webbexklusiva intervjuer och extra bonusmaterial.


Läs mer
I senaste numret

Tester för FAI


Ett datoriserat självskattningsformulär har testats för patienter med femuroacetabulärt impingement (FAI). Testet visade sig kunna särskilja patienter med FAI från friska kontroller och rekommenderas tillsammans med tre andra fysiska tester för denna patientgrupp.

FAI är den vanligaste icke-artritiska orsaken till smärta från höften och kliniska symptom är, förutom smärta, nedsatt inåtrotation och flexion i höften samt förändrat gångmönster. Olika tester för dessa patienter har föreslagits och innefattar både fysiska tester och självskattningsformulär. Konsensus saknas emellertid kring vilka tester som är optimala.

På senare tid har datoriserade tester dykt upp, så kallade CATs. Det amerikanska nationella hälsoinstitutet har sponsrat ett sådant test, Patient-reported outcomes measurement information system (PROMIS), som rekommenderas för patienter med specifika muskuloskelettala besvär.

PROMIS är indelat i nio olika domäner med följdfrågor. Domänerna är: ilska, ängslan, depression, fatigue, smärtbeteende, smärtpåverkan, fysisk funktion, tillfredsställelse med sociala aktiviteter och tillfredsställelse med sociala roller. Resultaten presenteras som sämre eller bättre (i procent) av patientens åldersgrupp eller en generell population.

Det primära syftet med den aktuella studien var att undersöka om PROMIS kan differentiera mellan patienter med FAI och friska kontroller. Tjugotvå friska personer och 20 patienter med FAI inkluderades i studien. Förutom att utföra PROMIS fyllde deltagarna i flera självskattningsformulär.


Läs mer