stäng
Fysio har ändrat namn till FysioScience

Det nya namnet lyfter fram vår vetenskapliga förankring och innehållet kommer även fortsättningsvis täcka både inhemska och internationella nyheter.
Du kan förvänta dig samma höga kvalitet av artiklar inom forskning och praktik som tidigare.

Vi önskar dig fortsatt trevlig läsning!

Redaktionen
FysioScience, Aktuellt inom fysioterapi

Expertpanelen

Vår expertpanel står som garant för att FysioScience håller hög kvalitet. Den består av välrenommerade fysioterapeuter vid ledande universitet över hela världen.


Eva Ageberg, leg. sjukgymnast, Ph.D., docent, Lunds Universitet, Sverige.
Expertis: ortopedi, idrottsmedicin

Bente A S Anderson, Senior Lecturer, PT MSc, Specialist in Sportsphysiotherapy, Clinical Research Physiotherapist, Metropolitan University College, Copenhagen & Gentofte Hospital, Danmark.
Expertis: idrottsmedicin, träning och rehabilitering, implementering av forskning i klinisk verksamhet

Philippe De Clerck, RPT, M(PT). Back in Motion Rehab Inc., Surrey and Richmond, Kanada.
Expertis: fysioterapi, arbetsrelaterad rehabilitering, kronisk smärta och funktionsnedsättning, terapeutisk träning.

G Kelley Fitzgerald, PT, Ph.D., OCS. Ass. Professor, University of Pittsburgh, USA.
Expertis: ortopedi, idrottsmedicin, biomekanik, knäartros

Karin Harms-Ringdahl, leg. sjukgymnast, professor. Huddinge universitetssjukhus / Karolinska sjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.
Expertis: rehabilitering, fysikalisk medicin, biomekanik, smärtanalys, fysioterapi

Morten Høgh, PT MSc(Pain) DipMT RISPT. Specialist i muskuloskelettal fysioterapi och idrottsmedicin. Arbetar på Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), Aalborg Universitet samt Fysiocenter Århus, Danmark. Ordförande i Dansk Smerte & Fysioterapi (SMOF).
Expertis: smärta, idrottsmedicin

Marketta Henriksson, Ph.D., docent, leg. sjukgymnast. Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Sektionen för rehabiliteringsmedicin, Stockholm, Sverige.
Expertis: idrottsmedicin, ortopedi, rörelseanalys

Jorn A Hogeweg, RPT, M.Sc., Ph.D., fysiotherapeut. PELS Institute, Universiteit Maastricht, Amsterdam, Nederländerna.
Expertis: arbete och hälsa, whiplash, skador efter repetitivt muskelarbete, utbrändhet, reumatologi

Maura D Iversen, PT, MPH, Sc.D. Assoc. Professor och Motion Lab Director, Simmons College / Instructor, Brigham & Women's Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA.
Expertis: rehabilitering, geriatrik, biomekanik, reumatologi

Ann-Sofie Lindberg, leg. sjukgymnast, MSc, PhD, Umeå Universitet och Winternet, Boden, Sverige.
Expertis: idrottsfysiologiska tester, träning

Esko Mälkiä, leg. sjukgymnast, Ph.D., professor emeritus vid Jyväskylä Universitet och docent emeritus vid Kuopio Universitet, Finland
Expertis: aktiv rehabilitering

Nicola Philips, M.Sc. MCSP. Cardiff University. Chair of the Association of Chartered Physiotherapists in Sports Medicine, Storbritannien.
Expertis: biomekanik, funktionell rehabilitering av idrottsskador ffa knäskador

Lynley Roberts, M.H.Sc. (Hons), ADP (OMT), Dip. MT, Dip. Phty. Eastern Institute of Technology, Faculty of Health & Sport Science, Napier, Nya Zeeland.
Expertis: manuell terapi, akupunktur, rehabilitering, idrottsvetenskap

Tom Arild Torstensen, B.Sc. (Hons), M.Sc., (Cand. Scient.) aut. fysioterapeut, specialist i ortopedisk manuell terapi MNFF. MTT Kliniken & Holten Institute, Lidingö, Sverige.
Expertis: manuell terapi, ortopedi, rehabilitering, smärta, kognitiv rehabiliteringsterapi

Philip J Van der Wees, M.S. PT in Human Movement Sciences. Kvalitetsansvarig för forskning och utbildning, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Amersfoort, Nederländerna.
Expertis: fysioterapi, kvalitetskontroll, evidensbaserade frågeställningar, utveckling av kliniska riktlinjer

Anthony Wright, B.Sc. (Hons) Phty., M.Phty. St. (Manip. Ther.), Ph.D. Professor and Head, School of Physiotherapy, Curtin University of Technology, Perth, Australien.
Expertis: manuell terapi, smärtfysiologi