stäng
Fysio har ändrat namn till FysioScience

Det nya namnet lyfter fram vår vetenskapliga förankring och innehållet kommer även fortsättningsvis täcka både inhemska och internationella nyheter.
Du kan förvänta dig samma höga kvalitet av artiklar inom forskning och praktik som tidigare.

Vi önskar dig fortsatt trevlig läsning!

Redaktionen
FysioScience, Aktuellt inom fysioterapi

I senaste numret

Här kan du läsa en artikel ur det senaste numret av FysioScience. Längre
ner kan du se vilka övriga artiklar som finns med i detta nummer.

Avlastad hoppträning efter korsbandsrekonstruktion

av Martin Andersson

Hoppträning efter främre korsbandsrekonstruktion kan vara effektivt för att minska risken för överbelastning av knäet samt för att minska risken för återskada och utveckling av knäartros. Interventionen ger också långvarig effekt på knäfunktionen.

De som genomgått en rekonstruktion av sitt främre korsband har ofta avvikande rörelse- och aktiveringsmönster i det opererade knäet vid utsatta högriskmoment, som vid landning efter ett upphopp.

I landningen tar det opererade knäet emot mycket belastning med en minskad knäflexion och svikt jämfört med det friska knäet, vilket frestar på korsbandet. En ökad kokontraktion av knäets flexorer och extensorer sker också vid landningen, vilket tros öka den komprimerande kraften. Förändringarna i rörelsemönstret ökar risken för återskada och utveckling av knäartros.

Träning av landningsteknik kan påverka kompressionskraften och kokontraktionen i korsbandsrekonstruerade knän och tros minska risken för fler skador. Trots att träning ofta utförs med endast kroppsvikt som belastning är påfrestningen på knäet stor. Om träningen i stället utförs med avlastning kan det innebära minskad stress på knäet och eventuellt möjliggöra högrepetitionsträning.

En ny studie ville undersöka hur just hoppträning påverkar knästatus och biomekanik hos korsbandsopererade idrottare. Man undersökte även effekten av ett högrepetitionsprogram med avlastad belastning.

Deltagarna (n=19) hade gjort en främre korsbandsrekonstruktion cirka 18 månader tidigare. Alla fick uppge upplevd knäfunktion och landningsbiomekaniken studerades med ett datorprogram. Knäsvullnad registrerades i samband med träning för att utvärdera belastningstolerans. Kokontraktion studerades i ett enbenshopp. Testerna utfördes vid baslinjen samt efter 4, 8 och 16 veckor.

Deltagarna delades in i två grupper. Grupp 1 utförde hoppträning med kroppsvikt och grupp 2 avlastad högrepetitiv hoppträning. Alla tränade två entimmespass i veckan under åtta veckor.

Samtliga deltagare uppnådde signifikanta förbättringar i alla testerna och det var ingen skillnad mellan grupperna. I enbenslandningen ökade knäflexionen medan kokontraktionen i knäets flexorer/extensorer minskade. Träningen hade god långvarig effekt på knästatus, även vid sista uppföljningen. I grupp 2 uppmättes minskad knäsvullnad vid träning.

Källa: Elias ARC, Harris KJ, LaStayo PC, Mizner LM. Clinical efficacy of jump training augmented with body weight support after ACL reconstruction. Am J Sports Med. 2018;46(7):1650-1660.ÖVRIGA RUBRIKER I DET AKTUELLA NUMRET

 • Aktivitetsnivå efter ledplastik
 • Avlastad hoppträning efter korsbandsrekonstruktion
 • Behandling vid cervikal smärta
 • Beredskap att återuppta idrott
 • Brister i återhämtning under arbetsdagen
 • Copingstrategier vid RA
 • Gånghastighet kan mätas med RFID
 • Huvud- och ansiktssmärta hos barn och tonåringar
 • Hälsenans funktion
 • Höftfrakturer ger långtgående konsekvenser
 • Högrepetitionsprogram efter korsbandsrekonstruktion bonusmaterial
 • Kirurgi bäst vid FAI
 • Kognitiva besvär vanliga efter hjärtstopp webbexklusivt
 • Komorbid fibromyalgi ofta oupptäckt
 • Levnadsvanor och socioekonomisk ojämlikhet
 • Marginell effekt av egenbehandling
 • Mindre stress
 • Motorcortex funktion vid smärta
 • Nedsatt styrka efter ljumskskada
 • Nytt sätt att analysera gång i vardagen
 • Patellaluxation hos barn
 • Stötdämpande golv förhindrar fallskador
 • Transkraniell elbehandling bra vid ryggont
 • Trapezius undersökt med MMG
 • Utmattningssyndrom hos unga idrottare
 • Validerat test av barns motoriska färdigheter
 • Viktigt träna hjärnans reservkapacitet
 • Ändplattedefekt i lumbalen
 • Återhämtningstid efter styrketräning
 • Ökad stelhet vid ljumsksmärta