stäng
Fysio har ändrat namn till FysioScience

Det nya namnet lyfter fram vår vetenskapliga förankring och innehållet kommer även fortsättningsvis täcka både inhemska och internationella nyheter.
Du kan förvänta dig samma höga kvalitet av artiklar inom forskning och praktik som tidigare.

Vi önskar dig fortsatt trevlig läsning!

Redaktionen
FysioScience, Aktuellt inom fysioterapi

I senaste numret

Här kan du läsa en artikel ur det senaste numret av FysioScience. Längre
ner kan du se vilka övriga artiklar som finns med i detta nummer.

Kompression efter fotledsfraktur

av Ingela Telg

Kompressionsbehandling efter fotledsfraktur minskar svullnaden och påverkar sannolikt smärta och fotledsrörlighet positivt, skriver danska forskare i en litteratursammanställning.

Fotledsfrakturer leder ofta till avsevärd svullnad och det har spekulerats kring att detta kan medföra fördröjd kirurgi, smärta, mjukdelskomplikationer och problem med sårläkning efter det kirurgiska ingreppet.

Standardproceduren för att minska svullnaden efter en fotledsfraktur är is, högläge och vila, något som inte alltid är tillräckligt. Kompressionsbehandling har därför börjat användas alltmer i samband med operation av fotledsfraktur, trots att det saknas vetenskaplig evidens för effektiviteten.

I en litteratursammanställning undersökte man därför effekten av kompressionsbehandling på svullnad, smärta, fotledsrörlighet, sårläkning, sjukhusvistelsens längd och tid mellan fraktur och operation.

Syftet var att utarbeta rekommendationer för standardbehandlingen av patienter med fotledsfraktur.

Sammanställningen inkluderar åtta studier (n=451). Kompressionsbehandlingen innebar intermittent pneumatisk kompression, kompressionsstrumpa eller kompression med hjälp av lindning. För att kvantifiera svullnaden användes olika metoder i studierna, något som försvårade jämförelsen.

Resultaten visar en signifikant minskning av svullnaden i sju av de åtta studierna. I två av dem minskade smärtan signifikant jämfört med kontrollgruppen och en studie beskrev en signifikant förbättring i fotledsrörlighet.

Slutsatsen är att svullnad och troligen även smärta och rörlighet påverkas positivt av kompressionsbehandling, medan man inte kan dra någon säker slutsats avseende de andra parametrarna.

Källa: Winge R, Bayer L, Gottlieb H, Ryge C. Compression therapy after ankle fracture surgery: a systematic review. Eur J Trauma Emerg Surg 2017;43(4):451-459.ÖVRIGA RUBRIKER I DET AKTUELLA NUMRET

 • Bildterapi effektivt vid depression
 • Brister i stående balansmätning för barn
 • Böcker ger bättre hälsa
 • Har knappt börjat
 • Högklackade skor kan ge både fördelar och smärta
 • Ingen förvärrad artros efter periacetabulär osteotomi
 • KOL-webben stärker patienten
 • Kan inte välja
 • Kommunikationskompetens
 • Kompression efter fotledsfraktur
 • Ljumsksmärta hos idrottare
 • Långsiktiga perspektiv på muskuloskelettal smärta
 • Negativa aspekter av stegräknare för barn
 • Optimerat för kvinnor
 • Refererad smärta från adduktorer
 • Regelbunden styrketräning
 • Rehab i vardagen
 • Smärta i höft och ljumske vanligt
 • Styrketräning vid spänningshuvudvärk
 • Ta kontroll över stressen
 • Teambehandling vid envis huvudvärk
 • Tillfredsställelse och funktion
 • Tilltro, rehabilitering och återgång till arbete
 • Trivsel på äldreboende
 • Träna för att läka
 • Träning för ländrygg
 • Träningsterapi viktig vid många sjukdomar
 • Vem ansvarar för kompetensutvecklingen? webbexklusivt
 • Viktigt med kunskaper om hjärtat
 • Vilken behandling är bäst vid nacksmärta?