stäng
Fysio har ändrat namn till FysioScience

Det nya namnet lyfter fram vår vetenskapliga förankring och innehållet kommer även fortsättningsvis täcka både inhemska och internationella nyheter.
Du kan förvänta dig samma höga kvalitet av artiklar inom forskning och praktik som tidigare.

Vi önskar dig fortsatt trevlig läsning!

Redaktionen
FysioScience, Aktuellt inom fysioterapi

I senaste numret

Här kan du läsa en artikel ur det senaste numret av FysioScience. Längre
ner kan du se vilka övriga artiklar som finns med i detta nummer.

Kvinnliga könshormoner påverkar muskler och ligament

av Av Elin Östlind

Kvinnor påverkas av könshormoner (eller bristen på dessa) under större delen av livet. Hormonerna spelar en viktig roll vid uppbyggnaden av muskulatur, senor och ligament. En litteraturöversikt har fördjupat sig i ämnet.

Hos kvinnor i fertil ålder fluktuerar hormonmängden med menscykeln och under graviditet. Östrogen är det primära kvinnliga könshormonet och det tillhör gruppen stereoidhormoner, som bland annat påverkar skelettmuskulaturen. För att få en optimal muskeluppbyggnad vid träning spelar östrogen en viktig roll och om östrogen är uppbyggande så har hormonet progesteron en motverkande effekt.

I menscykeln stiger halten av östrogen i den första perioden (follikulär) samtidigt som halten av progesteron är låg. Forskningen inom området är begränsad men bland annat en uppmärksammad svensk studie har visat på bättre effekt avseende muskelstyrka och muskelkraft om styrketräning bedrivs under den första perioden av menscykeln jämfört med under den andra (luteal).

Även senor och ligament påverkas av kvinnliga könshormoner och rupturer inträffar vid lägre belastning hos kvinnor jämfört med män. Senornas styvhet (stiffness) är lägre hos kvinnor än män vid maximal belastning, vilket indikerar sämre kapacitet att stå emot deformering vid belastning. Senan är mer eftergivlig hos kvinnor än hos män vid maximal belastning, vilket betyder att den skadas lättare när den utsätts för belastning.

Senor och ligament verkar även svara olika på träning hos kvinnor jämfört med män. En studie jämförde akillessenorna mellan otränade och tränade kvinnor samt otränade och tränade män.

Bägge grupper med kvinnor hade samma omfång på senan medan de tränade. Hos de tränade männen sågs däremot ett signifikant större omfång på senan jämfört med hos de otränade männen.

I 40- till 50-årsåldern går kvinnor in i klimakteriet och då minskar könshormonerna markant, vilket bland annat påverkar muskulaturen negativt. Kvinnor i klimakteriet har en snabbare minskning av muskelmassa jämfört med män i samma ålder. Äldre kvinnor har även svårare att tillgodogöra sig både styrketräning och protein från kosten.

Medicinering med hormonersättning kan motverka en minskning av muskelmassa hos denna grupp. En studie där den ena parten av ett tvillingpar fick hormonersättning visade att interventionsgruppen fick ökad muskelstyrka och snabbare gånghastighet efter ett års behandling.

Hormonersättning kan också vara gynnsamt för äldre kvinnor som lider av tendinopatier. Det finns dock begränsad evidens av eventuella biverkningar av hormonersättningsterapi samt vilken dos och så vidare som är lämplig och därför uppmanas äldre kvinnor fortsättningsvis att styrketräna och äta efter gällande evidens. Kvinnor som tränar uppger färre symptom relaterade till menopaus jämfört med otränade individer.

[Källa]
Hansen M. Female hormones: do they influence muscle and tendon protein metabolism? Proc Nutr Soc. 2017:1-10.ÖVRIGA RUBRIKER I DET AKTUELLA NUMRET

 • Aktuellt om bilddiagnostik
 • Alpinskidåkning frestar på knäna
 • Avlastad träning på löpband
 • Bred kunskap om osteoporos
 • Bukmuskultarur och bakre bäckensmärta
 • Dataspel med träningseffekt
 • Fler kvinnor dör av hjärtinfarkt
 • Gång- och rörelseanalys vid höftplastik
 • Hundägare har friska hjärtan
 • Hypermobilitet kan ge knäsmärtor
 • Ihopsjunket sittande kan öka diskhöjd
 • Impingementstudie på gång
 • Kosten kan minska risk för kardiovaskulär sjukdom
 • Kunskap för livet
 • Kvinnliga könshormoner påverkar muskler och ligament
 • Käkledssmärta ett vanligt problem webbexklusivt
 • Känslans makt över kroppen
 • Mentala övningar
 • Motivationshöjande faktorer
 • Riskkalkylator för bäckenbottenbesvär
 • Spegelterapi förbättrar rörlighet
 • Synen viktig efter korsbandsskada
 • Telerehab ett bra alternativ
 • Träningsgrupper på arbetsplatsen
 • Ultraljud reliabelt för karpaltunnelmätningar
 • Undersökning och behandling av Raynauds fenomen
 • Variationer i senan över epikondyl
 • Yoga för fängslade
 • Äldres hälsa i elva länder
 • Ökad höftrörlighet
 • ”Träning är din medicin, ta den varje dag!”