stäng
Fysio har ändrat namn till FysioScience

Det nya namnet lyfter fram vår vetenskapliga förankring och innehållet kommer även fortsättningsvis täcka både inhemska och internationella nyheter.
Du kan förvänta dig samma höga kvalitet av artiklar inom forskning och praktik som tidigare.

Vi önskar dig fortsatt trevlig läsning!

Redaktionen
FysioScience, Aktuellt inom fysioterapi

Redaktionen

Alla FysioSciences redaktörer och skribenter är fysioterapeuter.

Just detta faktum - att FysioScience skrivs av fysioterapeuter för fysioterapeuter - gör att vi kan ge en kunnig bild av senaste nytt inom fysioterapin.


Maria Ekström, Chefredaktör & Ansvarig Utgivare
erhöll sin sjukgymnastexamen från Karolinska Institutet 1985 och har också en Bachelor Degree i Health & Physical Education från Northeast Louisiana University samt en Master Degree i Epidemiology & Public Health från Yale University, USA. Maria har arbetat som athletic trainer i USA och som fysioterapeut vid Rikshospitalet i Norge. Hon har även arbetat med folkhälsofrågor i USA. Maria har studerat vid Poppius Journalistskola i Stockholm och arbetat som frilansskribent för diverse svenska tidskrifter.
.(JavaScript must be enabled to view this email address)


Christina Arvidsson, Samordnande Redaktör
tog sjukgymnastexamen vid Lunds universitet 1992. Hon har arbetat som fysioterapeut inom både öppen- och slutenvård och har dessutom studerat ekonomi, informationsteknik, textredigering och layout. Christina frilansar som skribent och textredigerare, framför allt inom områdena rehabilitering/habilitering samt friskvård/sjukvård. Hon började frilansa för FysioScience under senare hälften av 1990-talet, först som skribent och sedan som redaktör och layoutare.
.(JavaScript must be enabled to view this email address)


ANNA HORN, SVENSK REDAKTÖR
tog sjukgymnastexamen vid Göteborgs universitet 1993 och har därefter arbetat inom både öppen- och slutenvård samt inom kommunal verksamhet. Hon har vidareutbildning inom bland annat medicinsk yoga, akupunktur och ergonomi. Anna är även utbildad journalist och har arbetat inom både kvälls- och dagspress. Hon har frilansat för FysioScience sedan slutet av 1990-talet.
.(JavaScript must be enabled to view this email address)


BØRRE OLSEN, NORSK REDAKTÖR
tog sin fysioterapeutexamen från Fysioterapihøgskolen i Oslo 1996. Han har arbetat både inom kommunen och på sjukhus samt med företagshälsovård. Han har även jobbat som frilansjournalist. Børre har en Masterutbildning i pedagogik från Universitetet i Agder och har under de senaste åren undervisat i hälsofrämjande arbete.
.(JavaScript must be enabled to view this email address)


Jakob Kristiansen, Dansk Redaktör
har en fysioterapeutexamen från Professionshøjskolen Metropol i Köpenhamn. Han arbetar för närvarande som fysioterapeut i både privat och offentlig regi.
.(JavaScript must be enabled to view this email address)


Tim Todreas, Förlagschef
har en Bachelor Degree från Columbia College i New York City samt en Master Degree och en Ph.D. i Media Economics från the Fletcher School at Tufts University i USA. Han har arbetat som konsult sedan mitten av 1980-talet och har varit förlagschef på FysioScience sedan dess lansering 1993.
.(JavaScript must be enabled to view this email address)