stäng
Fysio har ändrat namn till FysioScience

Det nya namnet lyfter fram vår vetenskapliga förankring och innehållet kommer även fortsättningsvis täcka både inhemska och internationella nyheter.
Du kan förvänta dig samma höga kvalitet av artiklar inom forskning och praktik som tidigare.

Vi önskar dig fortsatt trevlig läsning!

Redaktionen
FysioScience, Aktuellt inom fysioterapi

Tidskrifter som FysioScience bevakar

FysioScience bevakar cirka 80 internationella, vetenskapliga tidskrifter.

 • Advances in Physiotherapy
 • Age & Ageing
 • American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation
 • American Journal of Preventive Medicine
 • American Journal of Sports Medicine
 • Annals of Physical and Rehabilitation Medicine
 • Annals of the Rheumatic Diseases
 • Applied Ergonomics
 • Archives of Physical Medicine & Rehabilitation
 • Arthritis & Rheumatism
 • Arthritis Care and Research
 • Arthroscopy
 • Best Practice & Research Clinical Rheumatology
 • Bone & Joint Journal
 • British Journal of Sports Medicine
 • British Medical Journal
 • Clinical Biomechanics
 • Clinical Journal of Pain
 • Clinical Journal of Sports Medicine
 • Clinical Orthopedics and Related Research
 • Clinical Rehabilitation
 • Clinical Rheumatology
 • Current Medical Research & Opinion
 • Current Pain and Headache Reports
 • Current Sports Medicine Reports
 • Ergonomics
 • European Journal of Pain
 • European Journal of Physiotherapy
 • European Spine Journal
 • Exercise and Sport Sciences Reviews
 • Foot and Ankle Clinics
 • Headache
 • International Journal of Rehabilitation Research
 • International Orthopedics
 • Jama, Journal of the American Medical Association
 • Journal of Biomechanics
 • Journal of Bone & Joint Surgery (American vol)
 • Journal of Manipulative & Physiological Therapeutics
 • Journal of Musculoskeletal Pain
 • Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy
 • Journal of Orthopaedics, Trauma and Rehabilitation
 • Journal of Pain
 • Journal of Pain & Symptom Management
 • Journal of Physiotherapy
 • Journal of Rehabilitation Medicine
 • Journal of Rheumatology
 • Journal of Science and Medicine in Sport
 • Journal of Sports Science & Medicine
 • Journal of the American Geriatrics Society
 • Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy
 • Lancet
 • Manual Therapy
 • Medicine & Science in Sports and Exercise
 • Muscle & Nerve
 • New England Journal of Medicine
 • Occupational & Environmental Medicine
 • Occupational Medicine Oxford
 • Osteoporosis International
 • Pain
 • Physical and Occupational Therapy in Geriatrics
 • Physical and Occupational Therapy in Pediatrics
 • Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America
 • Physical Therapy
 • Physical Therapy in Sport
 • Physical Therapy Reviews
 • Physiotherapy
 • Physiotherapy Canada
 • Physiotherapy Research International
 • Physiotherapy Theory and Practice
 • Preventive Medicine
 • Rheumatology International
 • Rheumatology Oxford
 • Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports
 • Scandinavian Journal of Pain
 • Scandinavian Journal of Rheumatology
 • Scandinavian Journal of Work Environment & Health
 • Seminars in Arthritis & Rheumatism
 • Spine
 • Sports Health
 • Sports Medicine
 • Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease