stäng
Fysio har ändrat namn till FysioScience

Det nya namnet lyfter fram vår vetenskapliga förankring och innehållet kommer även fortsättningsvis täcka både inhemska och internationella nyheter.
Du kan förvänta dig samma höga kvalitet av artiklar inom forskning och praktik som tidigare.

Vi önskar dig fortsatt trevlig läsning!

Redaktionen
FysioScience, Aktuellt inom fysioterapi

Ur tidigare nummer

På den här sidan finns ett urval av korta sammanfattningar av FysioSciences artiklar.
Om du vill läsa hela artikeln så kan du beställa den från oss, antingen som pappersversion eller som pdf.


Priset för de artiklar du hittar på denna sida är SEK 59 inkl moms. Artiklarna kan
beställas på svenska, norska eller danska. För beställning, ring 08-684 387 47
eller skicka en internetbeställning.

Visuell feedback vid manuell terapi

Manuell terapi kombinerad med visuell feedback kan vid kronisk nacksmärta bidra till lägre smärtintensitet efter behandlingen. Detta enligt tyska forskare.

Källa: Beinert K, Lutz B, Zieglgänsberger W, Diers M. Seeing the site of treatment improves habitual pain but not cervical joint position sense immediately after manual therapy in chronic neck pain patients. Eur J Pain. 2018;epub ahead of print.

Senarelägg rehab efter menisktransplantation

Att senarelägga rehabiliteringen kan vara bättre än sedvanlig rehabilitering efter en menisktransplantation med allograft. Detta enligt koreanska forskare.

Källa: Lee DW, Lee JH, Kim DH, Kim JG. Delayed rehabilitation after lateral meniscal allograft transplantation can reduce graft extrusion compared with standard rehabilitation. Am J Sports Med. 2018;46(10):2432-2440.

Avlastad hoppträning efter korsbandsrekonstruktion

Hoppträning efter främre korsbandsrekonstruktion kan vara effektivt för att minska risken för överbelastning av knäet samt för att minska risken för återskada och utveckling av knäartros. Interventionen ger också långvarig effekt på knäfunktionen.

Källa: Elias ARC, Harris KJ, LaStayo PC, Mizner LM. Clinical efficacy of jump training augmented with body weight support after ACL reconstruction. Am J Sports Med. 2018;46(7):1650-1660.

Effekter vid motorisk visualisering

Visualiserade kroppsrörelser är funktionellt jämförbara med faktiskt utförda rörelser vad gäller avsikt, motorisk planering och engagemang av motoriska program. Det visar svenska forskare i en studie.

Källa: Kilteni K, Andersson BJ, Houborg C, Ehrsson HH. Motor imagery involves predicting the sensory consequences of the imagined movement. Nat Commun. 2018;9(1):1617.

Kostnadseffektiv metod vid smärtsyndrom

En terapi där patienten direkt exponeras för rörelser och aktiviteter förknippade med smärta är mer kostnadseffektiv än sedvanlig behandling för patienter med komplext regionalt smärtsyndrom typ 1, konstateras i en nederländsk studie.

Källa: Barnhoorn K et al. Pain exposure physical therapy versus conventional treatment in complex regional pain syndrome type 1 – a cost-effectiveness analysis alongside randomized controlled trial. Clin Rehabil. 2018;epub ahead of print. / Barnhoorn KJ et al. Pain exposure physical therapy (PEPT) compared to convetional tratment in complex regional pain syndrome type 1: a randomized controlled trial. BMJ Open. 2015;5(12):e008283.Sida 1 av 47 sidor  1 2 3 >  Last »