stäng
Fysio har ändrat namn till FysioScience

Det nya namnet lyfter fram vår vetenskapliga förankring och innehållet kommer även fortsättningsvis täcka både inhemska och internationella nyheter.
Du kan förvänta dig samma höga kvalitet av artiklar inom forskning och praktik som tidigare.

Vi önskar dig fortsatt trevlig läsning!

Redaktionen
FysioScience, Aktuellt inom fysioterapi

Ur tidigare nummer

På den här sidan finns ett urval av korta sammanfattningar av FysioSciences artiklar.
Om du vill läsa hela artikeln så kan du beställa den från oss, antingen som pappersversion eller som pdf.


Priset för de artiklar du hittar på denna sida är SEK 59 inkl moms. Artiklarna kan
beställas på svenska, norska eller danska. För beställning, ring 08-684 387 47
eller skicka en internetbeställning.

Bra tester för FAI

Ett datoriserat självskattningsformulär har testats för patienter med femuroacetabulärt impingement (FAI). Testet visade sig kunna särskilja patienter med FAI från friska kontroller och rekommenderas tillsammans med tre andra fysiska tester för denna patientgrupp.

Källa: Sheean AJ et al. Assessment of disability related to femoroacetabular impingement syndrome by use of the Patient-reported outcome measure information system (PROMIS) and objective measures of physical performance. Am J Sports Med 2017;epub ahead of print.

För mer information: www.healthmeasures.net/explore-measurement-systems/promis

Testet EARS mäter följsamhet

Hemträningsprogram används ofta som en del i behandlingen vid både akuta och långvariga smärtsyndrom och skador. Men det är svårt att mäta till vilken grad patienten verkligen följer de rekommendationer som ges. Testet EARS kan vara en lösning.

Källa: Newman-Beinart NA et al. The development and initial psychometric evaluation of a measure assessing adherence to prescribed exercise: the Exercise Adherence Rating Scale (EARS). Physiother 2017;103(2):180-185.

SI-ledstester inte tillförlitliga för sacroilit

Sacroilit är ofta en del av den tidiga sjukdomsbilden vid spondylartrit. En dansk forskargrupp har därför undersökt det diagnostiska värdet av smärtprovokationstester för SI-leden för att upptäcka sacroilit.

Källa: Arnbak B, Jurik AG, Jensen RK, Schiøttz-Christensen B, van der Wurff P, Jensen TS. The diagnostic value of three sacroliliacjoint pain provocation tests for sacroiliitis identified by magnetic resonance imaging. Scand J Rheumatol 2017;46(2):130-137.

Analys av full can test

Full can test används frekvent av fysioterapeuter för att undersöka patienter med besvär från skuldran. Vilka mekanismer ligger bakom testet och varför anses ett positivt test tyda på impingement? Amerikanska forskare har i en studie utrett bakomliggande faktorer.

Källa: Timmons MK, Yesilyaprak SS, Ericksen J, Michener LA. Full can test: Mechanisms of a positive test in patients with shoulder pain. Clin Biomech 2017;42:9-13.

Är tv-spel en bra rehabiliteringsmetod?

Aktiva tv-spel som rehabiliteringsmetod ger goda resultat vid balansträning för yngre individer och vid träning för att minska fallrädslan hos äldre, visar en metaanalys publicerad av amerikanska forskare.

Källa: Pope Z, Zeng N, Gao Z. The effects of active video games on patients’ rehabilitative outcomes: A meta-analysis. Prev Med 2017;95:38-46.Sida 1 av 45 sidor  1 2 3 >  Last »