stäng
Fysio har ändrat namn till FysioScience

Det nya namnet lyfter fram vår vetenskapliga förankring och innehållet kommer även fortsättningsvis täcka både inhemska och internationella nyheter.
Du kan förvänta dig samma höga kvalitet av artiklar inom forskning och praktik som tidigare.

Vi önskar dig fortsatt trevlig läsning!

Redaktionen
FysioScience, Aktuellt inom fysioterapi

Ur tidigare nummer

På den här sidan finns ett urval av korta sammanfattningar av FysioSciences artiklar.
Om du vill läsa hela artikeln så kan du beställa den från oss, antingen som pappersversion eller som pdf.


Priset för de artiklar du hittar på denna sida är SEK 59 inkl moms. Artiklarna kan
beställas på svenska, norska eller danska. För beställning, ring 08-684 387 47
eller skicka en internetbeställning.

Effekter vid motorisk visualisering

Visualiserade kroppsrörelser är funktionellt jämförbara med faktiskt utförda rörelser vad gäller avsikt, motorisk planering och engagemang av motoriska program. Det visar svenska forskare i en studie.

Källa: Kilteni K, Andersson BJ, Houborg C, Ehrsson HH. Motor imagery involves predicting the sensory consequences of the imagined movement. Nat Commun. 2018;9(1):1617.

Kostnadseffektiv metod vid smärtsyndrom

En terapi där patienten direkt exponeras för rörelser och aktiviteter förknippade med smärta är mer kostnadseffektiv än sedvanlig behandling för patienter med komplext regionalt smärtsyndrom typ 1, konstateras i en nederländsk studie.

Källa: Barnhoorn K et al. Pain exposure physical therapy versus conventional treatment in complex regional pain syndrome type 1 – a cost-effectiveness analysis alongside randomized controlled trial. Clin Rehabil. 2018;epub ahead of print. / Barnhoorn KJ et al. Pain exposure physical therapy (PEPT) compared to convetional tratment in complex regional pain syndrome type 1: a randomized controlled trial. BMJ Open. 2015;5(12):e008283.

Graviditet hos kvinnor med skolios

Vårdgivare som träffar unga kvinnor med skolios får ofta frågor relaterade till kommande graviditet och förlossning. En amerikansk forskargrupp ville därför göra en systematisk litteratursökning för att kunna ta fram en praktisk informationsguide till vårdgivare som träffar unga kvinnor med skolios.

Källa: Dewan MC, Mummareddy N, Bonfield C. The influence of pregnancy on women with adolescent idiopathic scoliosis. Eur Spine J. 2018;27(2):253-263.

Enkelt test förutser fall

Med ett enkelt test, som vanligen används för diabetiker, kan man förutse fall hos en äldre population, menar forskare i en italiensk studie.

Källa: Carre P et al. Semmes-Weinstein monofilament examination for predicting physical performance and the risk of falls in older people: results of the Pro.V.A longitudinal study. Arch Phys Med Rehabil. 2018;99(1):137-143.

NMES positivt efter korsbandsrekonstruktion

En litteraturstudie visar att neuromuskulär elektrisk stimulering (NMES) har god effekt på muskelstyrka och knäfunktion när det används som tillägg till fysioterapi efter en främre korsbandsrekonstruktion.

Källa: Hauger AV, Reiman MP, Bjordal JM, Sheets C, Ledbetter L, Goode AP. Neuromuscular electrical stimulation is effective in strengthening the quadriceps muscle after anterior cruciate ligament surgery. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2017;epub ahead of print.Sida 1 av 47 sidor  1 2 3 >  Last »