stäng
Fysio har ändrat namn till FysioScience

Det nya namnet lyfter fram vår vetenskapliga förankring och innehållet kommer även fortsättningsvis täcka både inhemska och internationella nyheter.
Du kan förvänta dig samma höga kvalitet av artiklar inom forskning och praktik som tidigare.

Vi önskar dig fortsatt trevlig läsning!

Redaktionen
FysioScience, Aktuellt inom fysioterapi

Ur tidigare nummer

På den här sidan finns ett urval av korta sammanfattningar av FysioSciences artiklar.
Om du vill läsa hela artikeln så kan du beställa den från oss, antingen som pappersversion eller som pdf.


Priset för de artiklar du hittar på denna sida är SEK 59 inkl moms. Artiklarna kan
beställas på svenska, norska eller danska. För beställning, ring 08-684 387 47
eller skicka en internetbeställning.Använd rätt FRAX

FRAX är ett diagnostiskt verktyg som har tagits fram av WHO för att bedöma frakturrisk vid osteoporos. FRAX baseras på riskfaktorer för primär osteoporos, vilka kan variera mellan olika länder och det finns därför landsspecifika FRAX-modeller.

Källa: Källa: Johansson H et al. Is the Swedish FRAX model appropriate for Swedish immigrants? Osteoporos Int 2015;26(11):2617-22.