stäng
Fysio har ändrat namn till FysioScience

Det nya namnet lyfter fram vår vetenskapliga förankring och innehållet kommer även fortsättningsvis täcka både inhemska och internationella nyheter.
Du kan förvänta dig samma höga kvalitet av artiklar inom forskning och praktik som tidigare.

Vi önskar dig fortsatt trevlig läsning!

Redaktionen
FysioScience, Aktuellt inom fysioterapi

Ur tidigare nummer

På den här sidan finns ett urval av korta sammanfattningar av FysioSciences artiklar.
Om du vill läsa hela artikeln så kan du beställa den från oss, antingen som pappersversion eller som pdf.


Priset för de artiklar du hittar på denna sida är SEK 59 inkl moms. Artiklarna kan
beställas på svenska, norska eller danska. För beställning, ring 08-684 387 47
eller skicka en internetbeställning.Beröring öppnar för tillit och respekt

Beröring är betydelsefullt och nära förknippat med det fysioterapeutiska arbetet. Men det saknas forskning om beröring inom fysioterapi. I en norsk kvalitativ studie ville man undersöka vad som är centralt, meningsfullt och viktigt kring fenomenet beröring inom fysioterapi.

Källa: Bjorgbermo WS, Mengshoel AM. ”A touch of physiotherapy” – the significance and meaning of touch in the practice of physiotherapy. Physiother Theory Pract 2016;32(1):10-9.