Träning vid ärftlig myopati

153

Syftet med en litteraturstudie var att undersöka effekten av träning som behandling vid en rad olika ärftliga myopatier.

Flera studier har under senare år bidragit till utvecklad förståelse inom detta ämnesområde och sammanfattningsvis bedöms träning och motion generellt vara en säker och effektiv behandlingsform som patienter med ärftliga myopatier kan tåla bra och som bidrar till funktionella förbättringar.

Dock varierar effekten av träningen beroende på träningsintensitet. Några specifika typer av myopatier reagerar annorlunda på högintensiv träning än andra, så träningsformen måste anpassas efter den specifika diagnosen.

Av Jakob Kristiansen

Källa: Preisler N, Orngreen MC. Exercise in muscle disorders: what is our current state? Curr Opin Neurol. 2018;31(5):610-617.