Ny symptomprofil vid karpaltunnelsyndrom

75

Symptombilden vid karpaltunnelsyndrom kan variera och följer inte alltid förväntat anatomiskt mönster. Amerikanska forskare har därför skapat en anatomisk profil av patienters symptombild som underlättar vid diagnostisering.

Till hjälp vid diagnostisering av karpaltunnelsyndrom har ett diagram använts där patienten fått rita in smärta, nedsatt känsel, domningar och stickningar i handen. Initialt var testet användbart men senare forskning har visat att det stämmer dåligt överens med gyllene standardtester.

Orsaken kan vara att de som skapade testet utgick från anatomiska modeller och inte från populationens symptombild. Sedan dess har man fortsatt att studera symptombilden hos patienter och exempelvis funnit att långfingret oftast uppvisar mest symptom och att många har symptom proximalt om handleden.

Utifrån dagens kunskap ville forskare skapa en ny profil av patienters symptombild vid karpaltunnelsyndrom.

Totalt 34 patienter med karpaltunnelsyndrom rekryterades och de gjorde en smärtritning av sin handflata och underarm där de markerade områden med upplevd smärta, domningar, stickningar och nedsatt känsel. Markeringarna analyserades elektroniskt och ett handdiagram skapades i olika färger. En mörkare färgton indikerade en högre frekvens av besvär i just det området.

Smärta var vanligast vid handleden över karpaltunneln och mindre vanligt i fingrarna. Andra sensoriska symptom, såsom stickningar och domningar, var mer perifiert spridda än smärtan. Både smärta och andra sensoriska symptom var vanligare i tumme, pekfinger och långfinger än i ring- och lillfinger.

Av Elin Östlind

Källa: Nelson JT, Gauger MR, Whaley JD, Zinberg EM. Patient-reported symptom-mapping in carpal tunnel syndrome. Muscle Nerve 2019;59(3):321-325.