Kort effekt av steroid vid akillestendinopati

49

Injektioner med koksalt, steriod och lokalbedövning, så kallade High Volume Injections (HVI), visar lovande resultat vid kronisk akillestendinopati. Tjugoåtta män som haft akillestendinopati i mer än tre månader inkluderades i en studie och följdes under 24 veckor. Alla utförde excentrisk träning och fick HVI med eller utan steroid.

Efter 24 veckor hade bägge grupperna mindre smärta och bättre funktionsnivå. Efter sex och tolv veckor, men inte efter 24 veckor, hade gruppen som fått HVI med steroid signifikant bättre funktionsnivå och mindre smärta än gruppen som inte fått steroid.

Hälsenans tjocklek var mindre i bägge grupperna men steroidgruppen hade signifikant mindre tjocklek än den andra gruppen vid sex och tolv veckor, men inte efter 24.

Av Jakob Kristiansen

Källa: Boesen AP, Langberg H, Hansen R, Malliaras P, Boesen MI. High-volume injection with and without corticosteroid in chronic midportion achilles tendinopathy. Scand J Med Sci Sports. 2019;epub ahead of print.