Mindre smärta efter artrosskola

Mindre smärta och medicin efter artrosskola

På WCPT deltog över 100 fysioterapeuter från Sverige. En av dem var Thérése Jönsson, doktorand vid Lunds Universitet och kliniskt verksam på ortopedkliniken i Lund. I sin forskning har Thérése Jönsson använt sig av data från BOA-registret, vilket inkluderar...
Under WCPT:s andra dag hölls ett symposium om att applicera evidens från högkvalitativ forskning till den enskilda patienten.

Hur överföra forskning till praktik?

Som klinisk fysioterapeut kan det vara svårt att bedöma vad som är den bästa behandlingen för varje patient man träffar. ”Att använda sig av kliniska riktlinjer är förstahandsvalet, men det är inte alltid tillämpbart”, säger Leonardo Costa, fysioterapeut från...
WCPT 2019 – Där fysioterapeuter från hela världen möts, delar kunskap, har roligt och utvecklas.

Hör patienterna på oss – och gör de som vi säger?

Under WCPT:s första dag presenterade flera forskare studier relaterade till muskuloskeletala besvär. De funderade kring i hur stor utsträckning patienter följer de råd och gör de övningar de får av sin fysioterapeut. Enligt fysioterapeuten Jolanda Stöckli från Schweiz gör bara...

Svänghjulsträningen tar ny fart

Fredrik Correa började som ungdomstränare i ishockey och utbildade sig på Gymnastik- och Idrottshögskolan, men halkade snart in på läkarutbildningen på Karolinska Institutet.
error: Alert: Content is protected !!