Accelererad rehab kostnadseffektiv efter höftplastik

Det är känt sedan tidigare att det finns positiva effekter av påskyndad rehabilitering vid ytersättningsplastik i höften hos unga män. En ny studie har undersökt om denna strategi även innebär en ekonomisk fördel. En studie från 2013 visade att unga...

Manuella tekniker bra vid impingement i axeln

Mobilisering av thorakalen samt massage och mobilisering av posteriora mjukdelar i skuldran förbättrar funktion och passiv inåtrotation hos patienter med subakromiellt impingement, visar en ny studie. En tidigare studie av författarna visade att personer med symptom från subakromiellt impingement hade...

Stötvåg effektivt vid lateral höftsmärta

Fokuserad stötvågsterapi ger bättre behandlingseffekt på smärta än ultraljud. Detta enligt en randomiserad kontrollerad studie på vuxna personer med lateral höftsmärta. Ett vanligt smärtsyndrom över trochanter major kännetecknas av lateral höftsmärta och förvärras av belastande aktiviteter samt av att vända...

Bedöm rörelsekvalitet före idrottsåtergång

När är en idrottare redo för återgång till idrott efter rekonstruktion av det främre korsbandet? Forskare från Nederländerna och Luxemburg konstaterar att det inte räcker med endast kvantitativa mätmetoder för att avgöra detta. Av dem som återvänder till idrott efter...

Kombinera ultraljud och tens vid myofasciell smärta

Cirka en tredjedel av alla patienter som har muskuloskelettal smärta uppfyller kriterierna för myofasciellt smärttillstånd. De viktigaste kriterierna för tillståndet är förekomsten av triggerpunkter. Fysioterapeutiska metoder som har visat sig vara effektiva för att behandla den myofasciella smärtan inkluderar ultraljud...
error: Alert: Content is protected !!