Notice: Undefined index: prnt_scr_msg in /home/gecyejha/domains/fysioscience.se/private_html/wp-content/plugins/wccp-pro/js_functions.php on line 130

Kort effekt av steroid vid akillestendinopati

Injektioner med koksalt, steriod och lokalbedövning, så kallade High Volume Injections (HVI), visar lovande resultat vid kronisk akillestendinopati. Tjugoåtta män som haft akillestendinopati i mer än tre månader inkluderades i en studie och följdes under 24 veckor. Alla utförde...
Viktigt involvera professionen i forskningsarbetet

Viktigt involvera professionen i forskningsarbetet

Intervju med Christine E. Laustsen, leg. arbetsterapeut, MSc, doktorand i Hälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet. Hur kan forskningen nå ut till dem den berör och hur får vi professionen att bli involverad i forskningen? ”Det är ett spännande...

Accelererad rehab kostnadseffektiv efter höftplastik

Det är känt sedan tidigare att det finns positiva effekter av påskyndad rehabilitering vid ytersättningsplastik i höften hos unga män. En ny studie har undersökt om denna strategi även innebär en ekonomisk fördel. En studie från 2013 visade att unga...

Manuella tekniker bra vid impingement i axeln

Mobilisering av thorakalen samt massage och mobilisering av posteriora mjukdelar i skuldran förbättrar funktion och passiv inåtrotation hos patienter med subakromiellt impingement, visar en ny studie. En tidigare studie av författarna visade att personer med symptom från subakromiellt impingement hade...

Stötvåg effektivt vid lateral höftsmärta

Fokuserad stötvågsterapi ger bättre behandlingseffekt på smärta än ultraljud. Detta enligt en randomiserad kontrollerad studie på vuxna personer med lateral höftsmärta. Ett vanligt smärtsyndrom över trochanter major kännetecknas av lateral höftsmärta och förvärras av belastande aktiviteter samt av att vända...
error: Alert: Content is protected !!