Vanligt med inklämningssyndrom

I Danmark söker drygt 16 000 personer per år vård hos specialistläkare för inklämningssyndrom i axeln. Ny dansk klinisk forskning visar att endast runt 25 procent...

Vanligt med fotsmärta hos RA-patienter

De flesta patienter med RA har problem med fötterna och dessa problem sammanfaller med förhöjda nivåer av markörer för inflammatorisk aktivitet. Vid RA är...

Viktigt att få röra på sig

Äldre personer på särskilda boenden har små möjligheter till fysisk aktivitet och till att bestämma vilken typ av fysisk aktivitet de vill utöva. Detta...

Låsning i knäet behöver inte bero på meniskruptur

Mekaniska knäsymptom har historiskt ansetts vara en indikator på meniskruptur och väger ofta tungt vid beslutet att utföra en knäartroskopi. Danska och svenska forskare...

Ökad risk för knäplastik vid AS

Total höftplastik är ett av de vanligaste ortopediska ingreppen hos patienter med ankyloserande spondylit (AS) och 30 år efter att diagnosen ställts har 12–25...

Akuta hamstringsskador

Akuta hamstringsskador hos idrottare kan innebära lång frånvaro från tävling och risken för upprepad skada vid tävlingsåtergång är stor. MR används vanligen vid diagnostik...

Ryggsmärtor hos helikopterpiloter

Minskad smärta, bättre funktion och högre livskvalitet liksom långtidseffekter i form av minskad sjukfrånvaro från 30 till 4 procent blev resultatet efter ett tre...

NRS bra utvärderingsinstrument vid RA

Validiteten och reliabiliteten av fyra olika patientrapporterade utfallsmått har jämförts i en artikel från Nederländerna. Baserat på detta rekommenderar man den numeriska skalan NRS. Patientrapporterade...

Fysisk aktivitet ger bättre skolresultat

I sin avhandling har Silje Eikanger Kvalø studerat hur ett interventionsprogram för ökad fysisk aktivitet i skolans regi påverkar elevernas inlärning och fysiska kapacitet....

Så vill äldre personer träna

En grupp norska forskare har i en studie beskrivit träningsmönstret för en grupp äldre kvinnor och män. De hoppas att fynden ska kunna användas...

error: Alert: Content is protected !!