Notice: Undefined index: prnt_scr_msg in /home/gecyejha/domains/fysioscience.se/private_html/wp-content/plugins/wccp-pro/js_functions.php on line 130
Home 01-2019

01-2019

Viktigt att få röra på sig

Äldre personer på särskilda boenden har små möjligheter till fysisk aktivitet och till att bestämma vilken typ av fysisk aktivitet de vill utöva. Detta...

Kognitiv beteendeterapi för ungas huvudvärk

I en genomgång av behandling vid huvudvärk och migrän hos barn och unga visas att kognitiv beteendeterapi är ett bra komplement till farmakologisk behandling. Huvudvärk...

Ökad aktivitet på arbetsplatsen

Intervju med Frida Bergman, leg sjukgymnast som nyligen disputerade vid Umeå universitet med avhandlingen "Aktiva arbetsstationer – ett sätt att förebygga och behandla övervikt och...

Två dagar med styrketräning

Nick Grantham är en brittisk Strength and Conditioning coach med en examen i Sport Science. Han blev känd i fysioterapikretsar efter att medverkat i...

Låsning i knäet behöver inte bero på meniskruptur

Mekaniska knäsymptom har historiskt ansetts vara en indikator på meniskruptur och väger ofta tungt vid beslutet att utföra en knäartroskopi. Danska och svenska forskare...

Vanligt med inklämningssyndrom

I Danmark söker drygt 16 000 personer per år vård hos specialistläkare för inklämningssyndrom i axeln. Ny dansk klinisk forskning visar att endast runt 25 procent...

Vanligt med fotsmärta hos RA-patienter

De flesta patienter med RA har problem med fötterna och dessa problem sammanfaller med förhöjda nivåer av markörer för inflammatorisk aktivitet. Vid RA är...

Hårdare träning är smartare träning

På den skandinaviska handbollskongressen berättade den australiska forskaren Tim Gabbett om sin senaste forskning kring träning och belastning för elitidrottare. I centrum för föredraget låg...

Föräldrars livsstil påverkar

Förekomsten av fetma ökar fortfarande i snabb takt vilket framför allt verkar bero på olika miljöfaktorer. Genetik kan också förklara fetma men inte ökningen...

Måttlig fysisk aktivitet bra för brosket

Måttlig fysisk aktivitet, jämfört med låg, ger mindre broskreduktion i kvinnors knäleder. Och hög fysisk aktivitetsnivå verkar inte vara skadligare för knäbrosket än lägre...

error: Alert: Content is protected !!