Ökad aktivitet på arbetsplatsen

Intervju med Frida Bergman, leg sjukgymnast som nyligen disputerade vid Umeå universitet med avhandlingen Aktiva arbetsstationer – ett sätt att förebygga och behandla övervikt...

Två dagar med styrketräning

Nick Grantham är en brittisk Strength and Conditioning coach med en examen i Sport Science. Han blev känd i fysioterapikretsar efter att medverkat i...

Viktigt att få röra på sig

Äldre personer på särskilda boenden har små möjligheter till fysisk aktivitet och till att bestämma vilken typ av fysisk aktivitet de vill utöva. Detta...

Fysisk aktivitet ger bättre skolresultat

I sin avhandling har Silje Eikanger Kvalø studerat hur ett interventionsprogram för ökad fysisk aktivitet i skolans regi påverkar elevernas inlärning och fysiska kapacitet....

Vanligt med inklämningssyndrom

I Danmark söker drygt 16 000 personer per år vård hos specialistläkare för inklämningssyndrom i axeln. Ny dansk klinisk forskning visar att endast runt 25 procent...

Hårdare träning är smartare träning

På den skandinaviska handbollskongressen berättade den australiska forskaren Tim Gabbett om sin senaste forskning kring träning och belastning för elitidrottare. I centrum för föredraget låg...

Vanligt med fotsmärta hos RA-patienter

De flesta patienter med RA har problem med fötterna och dessa problem sammanfaller med förhöjda nivåer av markörer för inflammatorisk aktivitet. Vid RA är...

Akuta hamstringsskador

Akuta hamstringsskador hos idrottare kan innebära lång frånvaro från tävling och risken för upprepad skada vid tävlingsåtergång är stor. MR används vanligen vid diagnostik...

Alternativ hypotes om fibromyalgi

Nyligen har olika forskargrupper, framför allt neurologer, identifierat neuropatier i små nervfibrer hos undergrupper av fibromyalgipatienter. Dessa fynd är en ny frisk fläkt i...

Program för överviktiga barn

Övervikt i barndomen är ofta kopplat till sjukdomar som kardiovaskulär sjukdom och metaboliskt syndrom i vuxen ålder. Antalet överviktiga barn har ökat stadigt under...

error: Alert: Content is protected !!