Ökad aktivitet på arbetsplatsen

Intervju med Frida Bergman, leg sjukgymnast som nyligen disputerade vid Umeå universitet med avhandlingen "Aktiva arbetsstationer – ett sätt att förebygga och behandla övervikt och...
Kognitiv beteendeterapi 01-2019

Kognitiv beteendeterapi för ungas huvudvärk

I en genomgång av behandling vid huvudvärk och migrän hos barn och unga visas att kognitiv beteendeterapi är ett bra komplement till farmakologisk behandling. Huvudvärk...

Två dagar med styrketräning

Nick Grantham är en brittisk Strength and Conditioning coach med en examen i Sport Science. Han blev känd i fysioterapikretsar efter att medverkat i...

Fysisk aktivitet ger bättre skolresultat

I sin avhandling har Silje Eikanger Kvalø studerat hur ett interventionsprogram för ökad fysisk aktivitet i skolans regi påverkar elevernas inlärning och fysiska kapacitet....

Vanligt med fotsmärta hos RA-patienter

De flesta patienter med RA har problem med fötterna och dessa problem sammanfaller med förhöjda nivåer av markörer för inflammatorisk aktivitet. Vid RA är...

Vanligt med inklämningssyndrom

I Danmark söker drygt 16 000 personer per år vård hos specialistläkare för inklämningssyndrom i axeln. Ny dansk klinisk forskning visar att endast runt 25 procent...

Alternativ hypotes om fibromyalgi

Nyligen har olika forskargrupper, framför allt neurologer, identifierat neuropatier i små nervfibrer hos undergrupper av fibromyalgipatienter. Dessa fynd är en ny frisk fläkt i...

Hårdare träning är smartare träning

På den skandinaviska handbollskongressen berättade den australiska forskaren Tim Gabbett om sin senaste forskning kring träning och belastning för elitidrottare. I centrum för föredraget låg...

Åter till idrott efter skada

Vid kongressen The 2nd Scandinavian Congress in Handball Medicine and Science som hölls i Köpenhamn i slutet av året, erbjöds en rad intressanta symposier,...

Om motivation hos unga idrottare

Hur upplever barn och unga att det är att delta i organiserad lagidrott och på vilket sätt kan vi bidra till en bättre idrottsvardag...

error: Alert: Content is protected !!