Patienters förväntningar om förbättring

Patienters förväntningar om fullständig förbättring vid nack- eller ryggsmärta spelar roll för behandlingsresultaten och förväntningarna sammanhänger med en rad olika faktorer. Genom att ha...

Alternativ hypotes om fibromyalgi

Nyligen har olika forskargrupper, framför allt neurologer, identifierat neuropatier i små nervfibrer hos undergrupper av fibromyalgipatienter. Dessa fynd är en ny frisk fläkt i...

Föräldrars livsstil påverkar

Förekomsten av fetma ökar fortfarande i snabb takt vilket framför allt verkar bero på olika miljöfaktorer. Genetik kan också förklara fetma men inte ökningen...

Viktigt att få röra på sig

Äldre personer på särskilda boenden har små möjligheter till fysisk aktivitet och till att bestämma vilken typ av fysisk aktivitet de vill utöva. Detta...

Ryggsmärtor hos helikopterpiloter

Minskad smärta, bättre funktion och högre livskvalitet liksom långtidseffekter i form av minskad sjukfrånvaro från 30 till 4 procent blev resultatet efter ett tre...

Åter till idrott efter skada

Vid kongressen The 2nd Scandinavian Congress in Handball Medicine and Science som hölls i Köpenhamn i slutet av året, erbjöds en rad intressanta symposier,...

Motivation börjar med ett varför

”Att skapa motivation handlar i stor utsträckning om att skapa förståelse”, säger Johan Fallby, idrottspsykolog och författare. Han arbetar till vardags med högpresterande professionella...

Program för överviktiga barn

Övervikt i barndomen är ofta kopplat till sjukdomar som kardiovaskulär sjukdom och metaboliskt syndrom i vuxen ålder. Antalet överviktiga barn har ökat stadigt under...

Bedöm rörelsekvalitet före idrottsåtergång

När är en idrottare redo för återgång till idrott efter rekonstruktion av det främre korsbandet? Forskare från Nederländerna och Luxemburg konstaterar att det inte...

Akuta hamstringsskador

Akuta hamstringsskador hos idrottare kan innebära lång frånvaro från tävling och risken för upprepad skada vid tävlingsåtergång är stor. MR används vanligen vid diagnostik...

error: Alert: Content is protected !!