Notice: Undefined index: prnt_scr_msg in /home/gecyejha/domains/fysioscience.se/private_html/wp-content/plugins/wccp-pro/js_functions.php on line 130
Home 01-2019

01-2019

Åter till idrott efter skada

Vid kongressen The 2nd Scandinavian Congress in Handball Medicine and Science som hölls i Köpenhamn i slutet av året, erbjöds en rad intressanta symposier,...

Hårdare träning är smartare träning

På den skandinaviska handbollskongressen berättade den australiska forskaren Tim Gabbett om sin senaste forskning kring träning och belastning för elitidrottare. I centrum för föredraget låg...

Smart tröja varnar för belastning

I syfte att minska arbetsrelaterade belastningsskador i axlar och rygg har forskare vid KTH utvecklat en smart tröja som ska bäras under arbetet. På...

Ökad aktivitet på arbetsplatsen

Intervju med Frida Bergman, leg sjukgymnast som nyligen disputerade vid Umeå universitet med avhandlingen "Aktiva arbetsstationer – ett sätt att förebygga och behandla övervikt och...

Vanligt med fotsmärta hos RA-patienter

De flesta patienter med RA har problem med fötterna och dessa problem sammanfaller med förhöjda nivåer av markörer för inflammatorisk aktivitet. Vid RA är...

Ökad risk för knäplastik vid AS

Total höftplastik är ett av de vanligaste ortopediska ingreppen hos patienter med ankyloserande spondylit (AS) och 30 år efter att diagnosen ställts har 12–25...

Så vill äldre personer träna

En grupp norska forskare har i en studie beskrivit träningsmönstret för en grupp äldre kvinnor och män. De hoppas att fynden ska kunna användas...

Patienters förväntningar om förbättring

Patienters förväntningar om fullständig förbättring vid nack- eller ryggsmärta spelar roll för behandlingsresultaten och förväntningarna sammanhänger med en rad olika faktorer. Genom att ha...

Ryggsmärtor hos helikopterpiloter

Minskad smärta, bättre funktion och högre livskvalitet liksom långtidseffekter i form av minskad sjukfrånvaro från 30 till 4 procent blev resultatet efter ett tre...

Fler skador på konstgräs

Tidigare forskning har visat att biomekaniken i nedre extremiteterna är annorlunda vid idrott på konstgräs jämfört med på naturgräs. Konstgräset inte är lika eftergivligt...

error: Alert: Content is protected !!