Notice: Undefined index: prnt_scr_msg in /home/gecyejha/domains/fysioscience.se/private_html/wp-content/plugins/wccp-pro/js_functions.php on line 130
Home 01-2019 Page 2

01-2019

Fysisk aktivitet ger bättre skolresultat

I sin avhandling har Silje Eikanger Kvalø studerat hur ett interventionsprogram för ökad fysisk aktivitet i skolans regi påverkar elevernas inlärning och fysiska kapacitet....

Så vill äldre personer träna

En grupp norska forskare har i en studie beskrivit träningsmönstret för en grupp äldre kvinnor och män. De hoppas att fynden ska kunna användas...

Åter till idrott efter skada

Vid kongressen The 2nd Scandinavian Congress in Handball Medicine and Science som hölls i Köpenhamn i slutet av året, erbjöds en rad intressanta symposier,...

Fler skador på konstgräs

Tidigare forskning har visat att biomekaniken i nedre extremiteterna är annorlunda vid idrott på konstgräs jämfört med på naturgräs. Konstgräset inte är lika eftergivligt...

Motivation börjar med ett varför

”Att skapa motivation handlar i stor utsträckning om att skapa förståelse”, säger Johan Fallby, idrottspsykolog och författare. Han arbetar till vardags med högpresterande professionella...

Patienters förväntningar om förbättring

Patienters förväntningar om fullständig förbättring vid nack- eller ryggsmärta spelar roll för behandlingsresultaten och förväntningarna sammanhänger med en rad olika faktorer. Genom att ha...

Bedöm rörelsekvalitet före idrottsåtergång

När är en idrottare redo för återgång till idrott efter rekonstruktion av det främre korsbandet? Forskare från Nederländerna och Luxemburg konstaterar att det inte...

Smart tröja varnar för belastning

I syfte att minska arbetsrelaterade belastningsskador i axlar och rygg har forskare vid KTH utvecklat en smart tröja som ska bäras under arbetet. På...

Alternativ hypotes om fibromyalgi

Nyligen har olika forskargrupper, framför allt neurologer, identifierat neuropatier i små nervfibrer hos undergrupper av fibromyalgipatienter. Dessa fynd är en ny frisk fläkt i...

Ökad aktivitet på arbetsplatsen

Intervju med Frida Bergman, leg sjukgymnast som nyligen disputerade vid Umeå universitet med avhandlingen "Aktiva arbetsstationer – ett sätt att förebygga och behandla övervikt och...

error: Alert: Content is protected !!