Home 01-2020 Page 2

01-2020

Ben- och fotfunktion vid RA

Syftet med en svensk studie var att undersöka funktionen i de nedre extremiteterna vid nydebuterad RA. God funktion i ben och fötter har tillsammans med...

God validitet för nytt test

Smärta vid knäböjning är vanligt efter ortopediska ingrepp i knäet. En australisk studie har därför utvecklat ett test för att mäta knäböjningsförmågan på ett...

Bör behandlingstiden utökas?

Rygg- och nacksmärta hos äldre leder till funktionsnedsättning och försämrad livskvalitet och även efter behandling har fler än hälften återkommande smärta ett år efteråt. Manuell...

Träning och gördel bäst vid rektusdiastas

Efter en förlossning har de flesta kvinnor en rektusdiastas (magmuskeldelning) och i en del fall blir den bestående. Vid en rektusdiastas är bålmuskulaturen svagare...

Central sensitisering förutsäger fatigue

Fatigue är en subjektiv upplevelse av intensiv trötthet och utmattning som ofta inte är kopplad till fysisk ansträngning och som inte heller går över...

Nytt instrument för smärtmätning

Behovet av bättre skattningsinstrument som kan mäta smärta hos personer med demens är stort. I en studie har en internationell expertpanel utformat ett nytt...

Så väljer fysioterapeuter psykosociala strategier

Fysioterapeuter väljer ofta psykosociala metoder utifrån faktorer hos patienten samt utifrån sin egen kunskap och erfarenhet. Vilka metoder som är evidensbaserade verkar ha mindre...

Ökad aktivitet på jobbet

Syftet med en avhandling var att se om två olika arbetsplatsinsatser för kontorsanställda leder till ökad fysisk aktivitet och mindre stillasittande. I den ena interventionen...

Exponeringsterapi bra vid fibromyalgi

I en avhandling undersöktes effekterna av ett internetbaserat behandlingsprogram vid fibromyalgi. Totalt 140 patienter, 18–65 år, med diagnostiserad fibromyalgi ingick. De randomiserades till internetbaserad...

Hur ska pivot shift test läras ut?

Pivot shift test används för att undersöka knäets laxitet. Testtekniken kan dock variera beroende på utövaren, vilket kan leda till skiftande fynd. I en studie...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!