Home 01-2020 Page 3

01-2020

Beslut vid korsbandsskada

Vid rehabilitering av en skada på främre korsbandet är oftast målet att återställa knäets funktion och för att utvärdera knäfunktionen kan skattningsformuläret International knee...

Goda vanor hos gravida

Under och efter en graviditet drabbas kvinnor ofta av olika besvär som exempelvis stress, urininkontinens, ryggsmärta eller ändtarmsbesvär. Dessa besvär kan i sin tur...

Mer träning vid hjärtrehab

En dansk studie har jämfört effekterna av hög respektive låg dos av träning vid hjärtrehabilitering. Etthundrasextiofyra (164) hjärtpatienter randomiserades till två grupper med träning...

Handbok om hälsopsykologi

Sjukdom och skada i kroppen medför både fysiska och mentala belastningar – det är inte bara kroppen som drabbas utan hela människan och livssituationen...

Samtal som motiverar

Nu finns äntligen en lättläst, engagerande och fyllig bok om motiverande samtal. Författaren är psykolog med lång erfarenhet. Boken är skriven för frivilligarbetare och...

Ingen smärtlindring efter isometriska kontraktioner

Syftet med en studie var att undersöka den direkta smärtlindrande effekten av tung isometrisk plantarflexion för personer med hälsenetendinopati. Totalt 16 personer med en medelålder...

Fysisk ohälsa vid psykos

Personer med psykotiska störningar har en förväntad livslängd som är runt 15–20 år kortare än normalt, vilket i första hand beror på en ökad...

Faktorer som påverkar handfunktion

Modifierbara faktorer som greppstyrka, sjukdomsaktivitet och smärta är de viktigaste faktorerna som påverkar handfunktionen hos personer med RA. Detta kom författarna till en systematisk litteratursammanställning...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!