Digitalt stöd för ökad aktivitetesnivå

Intervju med Elin Östlind, leg fysioterapeut och doktorand i projektet Active@Work, Lunds universitet. ”Tanken på sikt är att utveckla ett digitalt stöd för patienter i...

Stötvåg effektivt vid lateral höftsmärta

Fokuserad stötvågsterapi ger bättre behandlingseffekt på smärta än ultraljud. Detta enligt en randomiserad kontrollerad studie på vuxna personer med lateral höftsmärta. Ett vanligt smärtsyndrom över...

Mobilapp effektiv för egenbehandling

Egenbehandling med en app i mobiltelefonen leder till mindre symptom och bättre livskvalitet för kvinnor med urinläckage, visar en svensk avhandling. Syftet var att...

Uppfattningar om stillasittande

En australisk studie har undersökt kontorsarbetares och chefers uppfattningar om hur stillasittande och fysisk aktivitet påverkar hälsan. Totalt 343 personer deltog i studien och resultatet...

Kvarstående besvär efter patellaluxation

Syftet med en studie var att utvärdera behandlingen av patelladislokationer i Danmark mellan 1996 och 2014 samt att mäta förekomsten av kvarstående besvär. Resultaten visar...

Fördjupad kunskap om muskuloskeletal smärta

Boken Muskuloskeletal smärta är intressant ur flera olika aspekter, inte minst för att författaren introducerar begreppet muskuloskeletal smärta som något specifikt och definierat som...

Effekter av gurkmeja

Curcumin finns i gurkmeja och har antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper. Tidigare forskning har visat att curcumin kan minska muskelskador efter excentrisk träning. Nu har...

Muskelförsvar vid frusen skuldra

Idiopatisk frusen skuldra är en vanlig orsak till långvarig aktivitetsbegränsning i axeln och kännetecknas av ett spontant påkommande smärttillstånd med tilltagande begränsning av rörligheten....

För litet underlag om ME/CFS

I nuläget är det inte möjligt att ta fram ett nationellt kunskapsstöd med generella råd för patienter med diagnosen ME/CFS (myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom) eftersom...

Hinder för följsamhet

Evidensen är stark för icke-farmakologisk behandling, exempelvis kognitiv beteendeterapi och avspänningsmetoder, vid huvudvärk och migrän. Trots det är följsamheten låg vid denna typ av...

error: Alert: Content is protected !!