Home 02-2019

02-2019

Stötvåg effektivt vid lateral höftsmärta

Fokuserad stötvågsterapi ger bättre behandlingseffekt på smärta än ultraljud. Detta enligt en randomiserad kontrollerad studie på vuxna personer med lateral höftsmärta. Ett vanligt smärtsyndrom över...

God effekt av yrselbehandling med hjälp av virtuell verklighet

Består framtidens yrselrehabilitering av virtuell verklighet? Ja, åtminstone om man får tro den senaste forskningen inom området som visar lovande resultat för virtuell verklighet...

Digitalt stöd för ökad aktivitetesnivå

Intervju med Elin Östlind, leg fysioterapeut och doktorand i projektet Active@Work, Lunds universitet. ”Tanken på sikt är att utveckla ett digitalt stöd för patienter i...

Viktig del i rehabiliteringen glöms bort

Att återgå till sin idrott efter en skada kan låta enkelt. Men alla lyckas inte. Clare Ardern, fysioterapeut och PhD vid Linköpings universitet, har...

Muskelförsvar vid frusen skuldra

Idiopatisk frusen skuldra är en vanlig orsak till långvarig aktivitetsbegränsning i axeln och kännetecknas av ett spontant påkommande smärttillstånd med tilltagande begränsning av rörligheten....

Effekter av gurkmeja

Curcumin finns i gurkmeja och har antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper. Tidigare forskning har visat att curcumin kan minska muskelskador efter excentrisk träning. Nu har...

Uppfattningar om stillasittande

En australisk studie har undersökt kontorsarbetares och chefers uppfattningar om hur stillasittande och fysisk aktivitet påverkar hälsan. Totalt 343 personer deltog i studien och resultatet...

Fördjupad kunskap om muskuloskeletal smärta

Boken Muskuloskeletal smärta är intressant ur flera olika aspekter, inte minst för att författaren introducerar begreppet muskuloskeletal smärta som något specifikt och definierat som...

Kvarstående besvär efter patellaluxation

Syftet med en studie var att utvärdera behandlingen av patelladislokationer i Danmark mellan 1996 och 2014 samt att mäta förekomsten av kvarstående besvär. Resultaten visar...

Självhjälp för god sömn

Att sömnen är väsentlig för vår hälsa är i dag välkänt. Sömnstörningar är dock vanliga och en tredjedel av svenskarna har problem med sin...

error: Alert: Content is protected !!