Barns erfarenheter av skolbaserad fysisk aktivitet

Laura Suominen Ingulfsvann har i sin doktorsavhandling undersökt hur norska elever i femte klass upplever skolbaserad fysisk aktivitet. Studien utfördes genom att barnen fick...

För litet underlag om ME/CFS

I nuläget är det inte möjligt att ta fram ett nationellt kunskapsstöd med generella råd för patienter med diagnosen ME/CFS (myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom) eftersom...

Multimedia kan påverka följsamhet

Syftet med en systematisk litteraturgranskning var att ta reda på om patienter får bättre resultat när träningsinstruktioner förmedlas via multimedia i stället för på...

Spännande hjärnforskning

För dem som är intresserade av det senaste inom hjärnforskning så finns sedan något år en podd där psykiatrikerna Anders Hansen och Simon Kyaga...

Viktig del i rehabiliteringen glöms bort

Att återgå till sin idrott efter en skada kan låta enkelt. Men alla lyckas inte. Clare Ardern, fysioterapeut och PhD vid Linköpings universitet, har...

God effekt av yrselbehandling med hjälp av virtuell verklighet

Består framtidens yrselrehabilitering av virtuell verklighet? Ja, åtminstone om man får tro den senaste forskningen inom området som visar lovande resultat för virtuell verklighet...

Adduktorträning minskar risk för ljumskskador

Ljumskskador utgör ett stort problem inom fotbollen och resulterar ofta i frånvaro från spel. Tidigare studier har inte kunnat visa på någon skadeförebyggande effekt...

Stor smärtutbredning ger sämre funktion

Stor smärtutbredning medför större grad av funktionsnedsättning, depression och nedsatt muskelstyrka hos patienter med kronisk nacksmärta. Det visar en dansk tvärsnittsstudie. I studien deltog 200...

Stötvåg effektivt vid lateral höftsmärta

Fokuserad stötvågsterapi ger bättre behandlingseffekt på smärta än ultraljud. Detta enligt en randomiserad kontrollerad studie på vuxna personer med lateral höftsmärta. Ett vanligt smärtsyndrom över...

Mobilapp effektiv för egenbehandling

Egenbehandling med en app i mobiltelefonen leder till mindre symptom och bättre livskvalitet för kvinnor med urinläckage, visar en svensk avhandling. Syftet var att...

error: Alert: Content is protected !!