Home 02-2019

02-2019

Stötvåg effektivt vid lateral höftsmärta

Fokuserad stötvågsterapi ger bättre behandlingseffekt på smärta än ultraljud. Detta enligt en randomiserad kontrollerad studie på vuxna personer med lateral höftsmärta. Ett vanligt smärtsyndrom över...

Är multimodal rehabilitering effektiv vid ryggsmärta?

Multimodal rehabilitering med stabiliserande ryggövningar och ergonomisk rådgivning har god effekt för individer med kronisk ryggsmärta, konstaterar forskare i en stor studie från Tyskland. Ospecifik...

Spännande hjärnforskning

För dem som är intresserade av det senaste inom hjärnforskning så finns sedan något år en podd där psykiatrikerna Anders Hansen och Simon Kyaga...

Proteinintag kopplat till muskelmassa hos äldre

Tidigare forskning har visat att protein spelar en viktig roll för att bibehålla muskelmassa. För vuxna är 0,8 g protein per kg kroppsvikt det...

Kvarstående besvär efter patellaluxation

Syftet med en studie var att utvärdera behandlingen av patelladislokationer i Danmark mellan 1996 och 2014 samt att mäta förekomsten av kvarstående besvär. Resultaten visar...

Effekter av gurkmeja

Curcumin finns i gurkmeja och har antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper. Tidigare forskning har visat att curcumin kan minska muskelskador efter excentrisk träning. Nu har...

Styrketräning vid pre-sarkopeni

En svensk studie har undersökt effekten av ett styrketräningsprogram för äldre personer, 70 år, med nedsatt muskelmassa (pre-sarkopeni). De delades in i två grupper...

Fördjupad kunskap om muskuloskeletal smärta

Boken Muskuloskeletal smärta är intressant ur flera olika aspekter, inte minst för att författaren introducerar begreppet muskuloskeletal smärta som något specifikt och definierat som...

Multimedia kan påverka följsamhet

Syftet med en systematisk litteraturgranskning var att ta reda på om patienter får bättre resultat när träningsinstruktioner förmedlas via multimedia i stället för på...

Ingen överdödlighet efter patellafraktur

Det är hittills oklart huruvida patellafrakturer orsakar ökad dödlighet hos patienter. En studie följde 6 096 danskar som drabbades av totalt 6 114 patellafrakturer mellan 1996...

error: Alert: Content is protected !!