Home 02-2019 Page 3

02-2019

Barns erfarenheter av skolbaserad fysisk aktivitet

Laura Suominen Ingulfsvann har i sin doktorsavhandling undersökt hur norska elever i femte klass upplever skolbaserad fysisk aktivitet. Studien utfördes genom att barnen fick...

Styrketräning vid pre-sarkopeni

En svensk studie har undersökt effekten av ett styrketräningsprogram för äldre personer, 70 år, med nedsatt muskelmassa (pre-sarkopeni). De delades in i två grupper...

Multimedia kan påverka följsamhet

Syftet med en systematisk litteraturgranskning var att ta reda på om patienter får bättre resultat när träningsinstruktioner förmedlas via multimedia i stället för på...

Ett hälsosamt åldrande

Ett fysiskt aktivt liv och goda psykosociala resurser är effektivt för att skapa ett gott åldrande där man upprätthåller en hög aktivitetsnivå och även...

Dålig funktion efter höftartroskopi

Patienter som genomgått höftartroskopi och rehabilitering på grund av femuroacetabulär impingement (FAI) och/eller labrumskada har efter ett år fortfarande avsevärt försämrad funktion, visar en...

Fysisk aktivitet hos män med ledsjukdom

Fysisk aktivitet är en viktig del av den icke-farmakologiska behandlingen av inflammatoriska ledsjukdomar. Merparten av forskningen som är gjord på denna patientgrupp är utförd...

Spännande hjärnforskning

För dem som är intresserade av det senaste inom hjärnforskning så finns sedan något år en podd där psykiatrikerna Anders Hansen och Simon Kyaga...

Fördjupad kunskap om muskuloskeletal smärta

Boken Muskuloskeletal smärta är intressant ur flera olika aspekter. Inte minst för att författaren introducerar begreppet muskuloskeletal smärta som något specifikt och definierat som...

Självhjälp för god sömn

Att sömnen är väsentlig för vår hälsa är i dag välkänt. Sömnstörningar är dock vanliga och en tredjedel av svenskarna har problem med sin...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!