Home 02-2020 Page 3

02-2020

Undervisning före ledprotesoperation

Syftet med en brittisk studie var att undersöka om tiden inneliggande på sjukhus efter ledprotesoperation av höft eller knä skulle kunna förkortas med hjälp...

Hårda skor ger större skaderisk

I en studie undersöktes hur BMI och dämpning i löparskor påverkade skaderisken hos 848 löpare. Löparna delades in i två grupper där den ena gruppen...

Summering om senbesvär

I januari arrangerade Aleris Rehab en kvällsföreläsning i Stockholm om senbesvär. På podiet stod Kenneth Färnqvist, legitimerad fysioterapeut med ett särskilt intresse för senbesvär. ”Om...

Fallrisk hos äldre

Äldre personer med mild kognitiv funktionsnedsättning löper en ökad risk att falla och råka ut för skador i samband med fall. Detta kan kopplas...

Symptom vid yrsel och nackont

Syftet med en norsk studie var att beskriva de kliniska symptomen hos patienter som har både nackbesvär och yrsel samt att undersöka om symptomen...

Internetbaserade stödgrupper

Syftet med en dansk studie var att undersöka användandet av internetbaserade stödgrupper för patienter som ska genomgå en spinal fusion. Sådana grupper kan bidra...

Tips för att lindra långvarig smärta

Vilka möjligheter finns att lindra långvarig smärta? Denna fråga besvaras i Boken om ont, som riktar sig till patienter med kronisk smärta och deras...

Ökad förståelse för hjärntrötthet

I boken Den ofattbara hjärntröttheten ges en introduktion till vad hjärntrötthet är samt hur den kan diagnostiseras och behandlas. Exempel på behandlingar som beskrivs...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!