Arv och miljö styr träningseffekter

Intervju med fysiolog Jessica Norrbom, Karolinska Institutet: Våra gener påverkar helt klart hur bra vi svarar på olika typer av träning. Men vad händer egentligen...

Mental aktivitet kan skydda mot demens

Intervju med Jenna Najar, läkare och doktorand vid AgeCap, Sahlgrenska Akademin: Att gå på konsert, skriva och måla är aktiviteter som skyddar mot demens, oavsett hur...

Yrkesmässiga värderingar

I den nyutkomna antologin Verdier og visjoner. Profesjonalitet i endring ligger fokus på yrkesmässiga värderingar, inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst, utifrån olika aspekter....

Fördjupade kunskaper om senor

Senforskningen har historiskt sett fokuserat på de mekaniska egenskaperna hos senorna och mindre på de cellulära och molekylära egenskaperna. På senare år har teknologin...

Har tryckömhet samband med hälsenetendinopati?

Hälsenetendinopati är vanligt bland löpare men vad som är orsaken är fortfarande inte klarlagt. Tryckömhet kring senan kan vara en prediktor för ökad risk...

Träning vid ärftlig myopati

Syftet med en litteraturstudie var att undersöka effekten av träning som behandling vid en rad olika ärftliga myopatier. Flera studier har under senare år bidragit...

Testposition vid axeltester

Tidigare studier har visat på samband mellan en flekterad hållning och subakromiellt impingement. Forskare ville därför ta reda på om hållningen även påverkar utfallet...

Senruptur och östrogenbrist

Efter operation av en rotatorkuffruptur är det vanligt att drabbas av en reruptur. En opererad senas uppbyggnad och biomekanik skiljer sig från en icke-opererad...

Stretching påverkar senor

Långvarig stretching medför, enligt en norsk avhandling, neural anpassning och förmodlig strukturell förändring. Detta leder i sin tur till förändrade mekaniska egenskaper, vilket skulle...

Träningsprogram förbättrar tolkning av ansiktsuttryck

Ett webbaserat träningsprogram för tolkning av ansiktsuttryck för smärta är effektivt för att förbättra klinikerns förmåga att fånga upp smärta som inte uttrycks med...

error: Alert: Content is protected !!