PNF bästa stretchingmetoden efter armbågsfraktur

Effekten av strukturerad träning kombinerad med antingen stretching med PNF-teknik eller statisk stretching vid stel armbåge har undersökts i en randomiserad kontrollerad studie. Nedsatt rörlighet...

Fokus på ensamhet

Ensamhet och social isolering är starkt kopplat till försämrad hälsa hos äldre personer, inkluderat ökad risk för dödlighet och nedsatt funktionsförmåga. För att kunna...

Fördjupade kunskaper om senor

Senforskningen har historiskt sett fokuserat på de mekaniska egenskaperna hos senorna och mindre på de cellulära och molekylära egenskaperna. På senare år har teknologin...

Har tryckömhet samband med hälsenetendinopati?

Hälsenetendinopati är vanligt bland löpare men vad som är orsaken är fortfarande inte klarlagt. Tryckömhet kring senan kan vara en prediktor för ökad risk...

Testposition vid axeltester

Tidigare studier har visat på samband mellan en flekterad hållning och subakromiellt impingement. Forskare ville därför ta reda på om hållningen även påverkar utfallet...

Senruptur och östrogenbrist

Efter operation av en rotatorkuffruptur är det vanligt att drabbas av en reruptur. En opererad senas uppbyggnad och biomekanik skiljer sig från en icke-opererad...

Träning vid ärftlig myopati

Syftet med en litteraturstudie var att undersöka effekten av träning som behandling vid en rad olika ärftliga myopatier. Flera studier har under senare år bidragit...

Styrketräning efter FAI-kirurgi

Femuroacetabulär impingement (FAI) är en anatomisk höftdeformitet som ger besvär vid övergången mellan femur och acetabulum. Tillståndet delas in i två typer, CAM (deformitet på...

Effekt av styrketräning till uttröttning

I en brittisk studie undersöktes effekten av sex veckors styrketräning på insulinkänslighet och tid tills musklerna adapterade. Styrketräningen bestod av nio olika övningar, vilka utfördes...

Yrkesmässiga värderingar

I den nyutkomna antologin Verdier og visjoner. Profesjonalitet i endring ligger fokus på yrkesmässiga värderingar, inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst, utifrån olika aspekter....

error: Alert: Content is protected !!