Home 03-2019

03-2019

Arv och miljö styr träningseffekter

Intervju med fysiolog Jessica Norrbom, Karolinska Institutet: Våra gener påverkar helt klart hur bra vi svarar på olika typer av träning. Men vad händer egentligen...

Fokus på ensamhet

Ensamhet och social isolering är starkt kopplat till försämrad hälsa hos äldre personer, inkluderat ökad risk för dödlighet och nedsatt funktionsförmåga. För att kunna...

Testposition vid axeltester

Tidigare studier har visat på samband mellan en flekterad hållning och subakromiellt impingement. Forskare ville därför ta reda på om hållningen även påverkar utfallet...

Mental aktivitet kan skydda mot demens

Intervju med Jenna Najar, läkare och doktorand vid AgeCap, Sahlgrenska Akademin: Att gå på konsert, skriva och måla är aktiviteter som skyddar mot demens, oavsett hur...

Senruptur och östrogenbrist

Efter operation av en rotatorkuffruptur är det vanligt att drabbas av en reruptur. En opererad senas uppbyggnad och biomekanik skiljer sig från en icke-opererad...

PNF bästa stretchingmetoden efter armbågsfraktur

Effekten av strukturerad träning kombinerad med antingen stretching med PNF-teknik eller statisk stretching vid stel armbåge har undersökts i en randomiserad kontrollerad studie. Nedsatt rörlighet...

Har tryckömhet samband med hälsenetendinopati?

Hälsenetendinopati är vanligt bland löpare men vad som är orsaken är fortfarande inte klarlagt. Tryckömhet kring senan kan vara en prediktor för ökad risk...

Träning vid ärftlig myopati

Syftet med en litteraturstudie var att undersöka effekten av träning som behandling vid en rad olika ärftliga myopatier. Flera studier har under senare år bidragit...

Fördjupade kunskaper om senor

Senforskningen har historiskt sett fokuserat på de mekaniska egenskaperna hos senorna och mindre på de cellulära och molekylära egenskaperna. På senare år har teknologin...

Styrketräning efter FAI-kirurgi

Femuroacetabulär impingement (FAI) är en anatomisk höftdeformitet som ger besvär vid övergången mellan femur och acetabulum. Tillståndet delas in i två typer, CAM (deformitet på...

error: Alert: Content is protected !!