Home 03-2019

03-2019

Höftfraktur och depression

Depression är ett vanligt problem i alla åldrar och antidepressiva läkemedel är en viktig del av behandlingen. Bieffekter av medicineringen kan vara ett problem,...

Patellarsenerelaterad smärta hos barn

Syftet med en litteraturstudie var att undersöka positiva och negativa effekter vid behandling av patellarsenerelaterad smärta hos barn och unga. Författarna fann åtta studier som...

Långtidsuppföljning av steroidinjektioner

Hälsenetendinopatier är vanliga och ofta mycket långvariga skador hos löpare. I en aktuell studie gjordes en tioårig uppföljning av en tidigare studie, där patienter...

Fördjupade kunskaper om senor

Senforskningen har historiskt sett fokuserat på de mekaniska egenskaperna hos senorna och mindre på de cellulära och molekylära egenskaperna. På senare år har teknologin...

Senruptur och östrogenbrist

Efter operation av en rotatorkuffruptur är det vanligt att drabbas av en reruptur. En opererad senas uppbyggnad och biomekanik skiljer sig från en icke-opererad...

Kontralateral TENS-behandling

TENS används ofta som smärtlindring och kontralateral applicering kan utföras om elektroderna inte kan sättas på det smärtande området, till exempel vid trauma. En japansk...

Tester för cervikal dysfunktion vid migrän

Nacksmärta är vanligt i samband med migränattacker och det är viktigt att identifiera och behandla den. I en litteraturöversikt diskuteras relevanta kliniska tester. Det är...

Baklängesgång bra vid rehabilitering

En studie från Sydafrika har undersökt hur träning av baklängesgång påverkar människor med gångsvårigheter relaterade till neurologiska och muskuloskeletala dysfunktioner. En systematisk litteraturgenomgång och...

Hälsofrämjande insatser för nyanlända

I doktorsavhandlingen Hälsoarbete i rörelse undersöktes hur man kan motverka den ojämlika fördelningen av hälsa som existerar i dag. Trots att vi lever allt...

Oklarheter kring kriteriebaserad återgång till idrott

Kriteriebaserade tester används för att avgöra när en idrottare är redo att återgå till sin idrott efter en korsbandsrekonstruktion. I dagsläget finns det dock...

error: Alert: Content is protected !!