Styrketräning efter FAI-kirurgi

Femuroacetabulär impingement (FAI) är en anatomisk höftdeformitet som ger besvär vid övergången mellan femur och acetabulum. Tillståndet delas in i två typer, CAM (deformitet på...

Stretching påverkar senor

Långvarig stretching medför, enligt en norsk avhandling, neural anpassning och förmodlig strukturell förändring. Detta leder i sin tur till förändrade mekaniska egenskaper, vilket skulle...

Yrkesmässiga värderingar

I den nyutkomna antologin Verdier og visjoner. Profesjonalitet i endring ligger fokus på yrkesmässiga värderingar, inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst, utifrån olika aspekter....

Oklarheter kring kriteriebaserad återgång till idrott

Kriteriebaserade tester används för att avgöra när en idrottare är redo att återgå till sin idrott efter en korsbandsrekonstruktion. I dagsläget finns det dock...

Konservativ behandling vid tumbasartros

Prova alltid konservativ behandling vid tumbasartros innan kirurgisk åtgärd sätts in. Denna uppmaning kommer från nederländska forskare som genomfört en prospektiv kohortstudie. Vid symptomgivande tumbasartros...

Stöd till egenträning

Med enkla medel kan konditionen förbättras avsevärt i en personalgrupp, visar den norska avhandlingen Worksite health promotion, coworker support, and motivation for lifestyle change,...

Arv och miljö styr träningseffekter

Intervju med fysiolog Jessica Norrbom, Karolinska Institutet: Våra gener påverkar helt klart hur bra vi svarar på olika typer av träning. Men vad händer egentligen...

Nya riktlinjer för behandling vid huvudvärk

Två typer av huvudvärk är förknippade med nacken: cervikogen huvudvärk och spänningshuvudvärk. Syftet med en systematisk litteraturöversikt var att utveckla evidensbaserade riktlinjer för icke-farmakologisk...

Testposition vid axeltester

Tidigare studier har visat på samband mellan en flekterad hållning och subakromiellt impingement. Forskare ville därför ta reda på om hållningen även påverkar utfallet...

Träning vid ärftlig myopati

Syftet med en litteraturstudie var att undersöka effekten av träning som behandling vid en rad olika ärftliga myopatier. Flera studier har under senare år bidragit...

error: Alert: Content is protected !!