Home 03-2019 Page 2

03-2019

Träningsprogram förbättrar tolkning av ansiktsuttryck

Ett webbaserat träningsprogram för tolkning av ansiktsuttryck för smärta är effektivt för att förbättra klinikerns förmåga att fånga upp smärta som inte uttrycks med...

Höftfraktur och depression

Depression är ett vanligt problem i alla åldrar och antidepressiva läkemedel är en viktig del av behandlingen. Bieffekter av medicineringen kan vara ett problem,...

Nya riktlinjer för behandling vid huvudvärk

Två typer av huvudvärk är förknippade med nacken: cervikogen huvudvärk och spänningshuvudvärk. Syftet med en systematisk litteraturöversikt var att utveckla evidensbaserade riktlinjer för icke-farmakologisk...

Oklarheter kring kriteriebaserad återgång till idrott

Kriteriebaserade tester används för att avgöra när en idrottare är redo att återgå till sin idrott efter en korsbandsrekonstruktion. I dagsläget finns det dock...

Konservativ behandling vid tumbasartros

Prova alltid konservativ behandling vid tumbasartros innan kirurgisk åtgärd sätts in. Denna uppmaning kommer från nederländska forskare som genomfört en prospektiv kohortstudie. Vid symptomgivande tumbasartros...

Långtidsuppföljning av steroidinjektioner

Hälsenetendinopatier är vanliga och ofta mycket långvariga skador hos löpare. I en aktuell studie gjordes en tioårig uppföljning av en tidigare studie, där patienter...

Patellarsenerelaterad smärta hos barn

Syftet med en litteraturstudie var att undersöka positiva och negativa effekter vid behandling av patellarsenerelaterad smärta hos barn och unga. Författarna fann åtta studier som...

Tester för cervikal dysfunktion vid migrän

Nacksmärta är vanligt i samband med migränattacker och det är viktigt att identifiera och behandla den. I en litteraturöversikt diskuteras relevanta kliniska tester. Det är...

Kontralateral TENS-behandling

TENS används ofta som smärtlindring och kontralateral applicering kan utföras om elektroderna inte kan sättas på det smärtande området, till exempel vid trauma. En japansk...

Ryggbesvär bland unga

Fysisk aktivitet är viktigt för hälsan men kan också innebära hög repetitiv belastning på längryggsskelettet under uppväxtåren. Därmed kan den utgöra en riskfaktor för...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!