Home 04-2019

04-2019

Dålig funktion efter axelledsluxation

Patienter med icke-opererad primär traumatisk axelluxation tros ha mindre funktionsnedsättning än dem som har luxerat axeln vid upprepade tillfällen. Det har hittills inte funnits forskning...

Förebygg hjärt-kärlsjukdom vid RA

Patienter med RA har förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom och både träning och farmakologisk behandling har föreslagits för att minska risken. I en studie utförde man...

Utveckling av mätmetoder för fysisk aktivitet

”Min förhoppning är att vi kommer att kunna visa på starkare samband mellan fysisk aktivitet och hälsa och utveckla mer precisa rekommendationer kring fysisk...

Aktivitetsnivån bland barn och unga sjunker

Intervju med Jostein Steene-Johannessen, førsteamanuensis och associate professor vid Norges idrettshøgskole. ”Det krävs ett samlat grepp för att öka aktivitetsnivån bland norska barn och ungdomar....

Accelererad rehab kostnadseffektiv efter höftplastik

Det är känt sedan tidigare att det finns positiva effekter av påskyndad rehabilitering vid ytersättningsplastik i höften hos unga män. En ny studie har...

Symptom vid skulderinstabilitet

En jämförande studie på en grupp militärer med anterior respektive posterior skulderinstabilitet visar intressanta resultat. Till exempel framkom att det främsta symptomet vid anterior...

Senrespons efter högintensiv träning

Syftet med en dansk blindad studie var att undersöka ultraljudssvar och tjocklek på akilles- och patellarsenan efter högintensiv styrketräning. Totalt 18 försökspersoner deltog i studien...

E-hälsa, ett samhällsfenomen

Det övergripande syftet med boken På tal om E-hälsa är att diskutera och genomlysa begreppet e-hälsa som ett centralt samhällsfenomen. Läsaren ges även en gedigen...

Tveksam validitet för skomonterad accelerometer

Det har börjat komma skomonterade accelerometrar för kommersiellt bruk med syfte att hjälpa löparen att minska belastningen vid löpning. En studie har undersökt hur väl...

Samband mellan kondition och kognition

Kondition är kopplat till impulskontroll och minne, visar en svensk studie. Totalt 362 kontorsarbetare ingick i studien och de genomförde kognitiva tester samt ett...

error: Alert: Content is protected !!