Notice: Undefined index: prnt_scr_msg in /home/gecyejha/domains/fysioscience.se/private_html/wp-content/plugins/wccp-pro/js_functions.php on line 130
Home 04-2019 Page 2

04-2019

Annorlunda rörelsemönster vid ländryggssmärta

Patienter som söker vård för ländryggssmärta har oftast ett rörelsemönster som skiljer sig från ryggfriskas. I en studie har man undersökt detta objektivt. Vid ländryggssmärta...

Förebygg hjärt-kärlsjukdom vid RA

Patienter med RA har förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom och både träning och farmakologisk behandling har föreslagits för att minska risken. I en studie utförde man...

Dansare negligerar smärta

Smärta är nästan oundvikligt inom dansen och anses därför ofta vara ett normaltillstånd. Inom danssport är det dessutom vanligt med attityder och beteenden där...

Dålig funktion efter axelledsluxation

Patienter med icke-opererad primär traumatisk axelluxation tros ha mindre funktionsnedsättning än dem som har luxerat axeln vid upprepade tillfällen. Det har hittills inte funnits forskning...

Spanien ett hälsosamt land

Spanien är det land i världen som har friskast befolkning, enligt data sammanställda från FN, WHO och Världsbanken. Spanien lägger hälften så mycket pengar...

Adaptioner vid återgång från skada

I en ny modell för att följa rehabiliteringsprocessen för en patient, exempelvis efter en skada, fokuseras på den stora variationen av rörelser som är...

Riktlinjer för subakromiell dekompression

Forskning visar att subakromiell dekompression inte är effektivare än placebo vid axelsmärta och man har därför gjort en revidering av riktlinjerna för denna typ...

Smärtrehab bra för självförtroende och hälsa

Multimodal smärtrehabilitering sätter i gång positiva processer hos somaliska invandrarkvinnor med smärtproblematik, visar en svensk studie. Personer som invandrat upplever ofta svårigheter i form av...

Alarmerande hög opioidkonsumtion

Syftet med en dansk studie var att mäta opioidförbrukningen hos personer med höft- eller knäartros och jämföra den med en matchad frisk grupp. Personer över...

Bristfälliga riktlinjer för knäartros

Syftet med en studie från Danmark var att undersöka hur träningsinterventioner beskrivs i studier om knäartros. 103 originalartiklar om tio riktlinjer för träning som behandling...

error: Alert: Content is protected !!