Home 04-2019 Page 2

04-2019

Fysioterapeut som primärinstans

I många länder krävs fortfarande läkarremiss för att träffa en fysioterapeut och så var det även i Sverige tidigare. Numera krävs ingen remiss men...

Holistisk syn på fibromyalgi

Fibromyalgi är fortfarande ett kontroversiellt tillstånd vad gäller definition, diagnos och patofysiologi. I en aktuell artikel lyfter författaren fram en holistisk ansats. I dagens moderna...

Beröring i fokus

När man rör vid sin egen hud dämpar hjärnan intrycken och redan på spinal nivå görs en skillnad mellan egen beröring och beröring av...

Annorlunda rörelsemönster vid ländryggssmärta

Patienter som söker vård för ländryggssmärta har oftast ett rörelsemönster som skiljer sig från ryggfriskas. I en studie har man undersökt detta objektivt. Vid ländryggssmärta...

Dansare negligerar smärta

Smärta är nästan oundvikligt inom dansen och anses därför ofta vara ett normaltillstånd. Inom danssport är det dessutom vanligt med attityder och beteenden där...

Spanien ett hälsosamt land

Spanien är det land i världen som har friskast befolkning, enligt data sammanställda från FN, WHO och Världsbanken. Spanien lägger hälften så mycket pengar...

Adaptioner vid återgång från skada

I en ny modell för att följa rehabiliteringsprocessen för en patient, exempelvis efter en skada, fokuseras på den stora variationen av rörelser som är...

Riktlinjer för subakromiell dekompression

Forskning visar att subakromiell dekompression inte är effektivare än placebo vid axelsmärta och man har därför gjort en revidering av riktlinjerna för denna typ...

Smärtrehab bra för självförtroende och hälsa

Multimodal smärtrehabilitering sätter i gång positiva processer hos somaliska invandrarkvinnor med smärtproblematik, visar en svensk studie. Personer som invandrat upplever ofta svårigheter i form av...

Alarmerande hög opioidkonsumtion

Syftet med en dansk studie var att mäta opioidförbrukningen hos personer med höft- eller knäartros och jämföra den med en matchad frisk grupp. Personer över...

error: Alert: Content is protected !!