Notice: Undefined index: prnt_scr_msg in /home/gecyejha/domains/fysioscience.se/private_html/wp-content/plugins/wccp-pro/js_functions.php on line 130
Home 04-2019 Page 3

04-2019

Teoretiskt och praktiskt om motivation

Att bryta mönster och förändra invanda och ibland osunda vanor kräver en hel del av oss. Det kan handla om planering av tid, var...

Knäbesvär vanligt vid hypermobilitet

Hypermobilitet är en av de biomekaniska faktorer som tros ligga bakom såväl knäsmärta som knäartros. En dansk studie visar att knäbesvär och sämre hälsorelaterad...

Riskfaktor för demens

Förmaksflimmer kan med säkerhet anses vara en riskfaktor för kognitiv funktionsnedsättning och demens. Detta konstaterar norska forskare i en artikel och slutsatsen baseras bland...

Personcentrerad prehabilitering

Hanna Lotzke har i sin doktorsavhandling undersökt om ett personcentrerat prehabiliteringsprogram, baserat på kognitiv beteendeterapi, förbättrar utfallen efter steloperation av ländryggen jämfört med konventionell...

Utbildning förbereder för televård

Införandet av televård ställer krav på nya sätt att arbeta och kommunicera för hälso- och sjukvårdspersonalen. För att få adekvat kunskap krävs att personalen...

Utveckling av mätmetoder för fysisk aktivitet

”Min förhoppning är att vi kommer att kunna visa på starkare samband mellan fysisk aktivitet och hälsa och utveckla mer precisa rekommendationer kring fysisk...

Kort semester en riskfaktor?

Finska forskare ser i en studie samband mellan semesterlängd och mortalitet hos finska män som har ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. En stor studie genomfördes på...

Otillräcklig forskning om handbollskast

En grupp forskare har sammanställt den biomekaniska vetenskapen kring handbollskast. 19 studier inkluderades i litteraturgranskningen. Handbollskastet karaktäriseras som en stor utåtrotation i skuldran följd av...

error: Alert: Content is protected !!