Home 04-2020 Page 2

04-2020

Progressiv styrketräning förbättrar knäfunktion

Operation med total knäplastik ger ofta kvarstående begränsningar i fysisk funktion. En amerikansk studie visar att rehabilitering med progressiv styrketräning kan ge goda resultat. Operation...

Ny gradering av träningskapacitet

En svensk studie har undersökt den prognostiska förmågan för en ny gradering av träningskapacitet, baserat på ett cykelstresstest. Data från över 13 000 patienter inkluderades och...

Algoritm för osteoporospatienter

I en brittisk rapport presenteras nya riktlinjer för omhändertagande av osteoporospatienter. För att få fram riktlinjerna har författarna studerat den senaste forskningen om osteoporos,...

Koordination har betydelse vid urininkontinens

Förstahandsvalet vid behandling av urininkontinens hos kvinnor är träning av bäckenbottenmuskulaturen. Detta är en effektiv, billig och icke-invasiv metod utan bieffekter. Träningen fokuserar vanligtvis på...

Bra för unga att träna mer än en idrott

Under de senaste årtiondena har man sett att allt fler ungdomar specialiserar sig inom endast en idrott – samtidigt har antalet skador ökat. I en...

Excentrisk knäflexionsstyrka – Mätresultat ska tolkas försiktigt

God excentrisk styrka i knäflexorerna behövs för att minska risken för muskelskador. De två vanligaste metoderna för att mäta excentrisk knästyrka har dock metodologiska...

Träna excentriskt vid nackbesvär

Excentrisk träning av övre trapezius kan hjälpa kontorsarbetande kvinnor med nacksmärta. Det visar en preliminär dansk studie. Mellan 50 och 67 procent av världens befolkning...

Inaktivitet som sjukdom

Två belgiska forskare diskuterar i ett inlägg om inaktivitet kan betraktas som en beteendestörning. Guldstandarden för hälsa är ett tillstånd av psykiskt, fysiskt och...

Migränapp för unga under utveckling

Mobilhälsa, mHealth, är ett område som ökar stadigt och den stora fördelen handlar förstås om tillgänglighet. I en norsk studie har man utvecklat och...

Viktnedgång före knäplastik

En studie har undersökt om viktnedgång före en knäplastik har effekt på gångförmåga och livskvalitet efter operationen. 76 patienter som väntade på en total...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!