Home 04-2020 Page 3

04-2020

Kulturyttringar kopplas till stressforskning

Alla som är intresserade av stress och hur det påverkar oss, både positivt och negativt, kan glädjas åt en podd som ges ut av...

Träning lika bra som artroskopi

En amerikansk studie har undersökt femårsutfallet av behandling för meniskskada hos patienter med knäartros. Deltagarna randomiserades till antingen tolv veckors standardiserad styrketräning eller artroskopisk...

Differentiera smärtpatienter utifrån mental belastning

Hur ser karaktäristika ut för olika undergrupper av patienter med muskuloskeletal smärta? Detta ville man undersöka i en longitudinell observationsstudie genomförd i norsk primärvård. I...

Tennisarmbåge, vad hjälper?

Lateral epikondylit är ett tillstånd som ofta är både långvarigt och smärtsamt och där forskare inte har kunnat enas om den effektivaste behandlingsmetoden. Enligt...

Mindfulnessapp minskar rädslor

Med hjälp av mindfulness kan hjärnan radera inlärda irrelevanta rädslor, visar en svensk studie. I studien deltog 29 personer där hälften, interventionsgrupp, fick göra mindfulnessövningar...

Armergometerträning förbättrar sittbalans

Armergometerträning ger en effektiv träning av bålmuskulatur och medför ökad syreupptagningsförmåga samt förbättrad statisk balans vid sittande hos personer med ryggmärgsskada (även ovanför Th6). Detta...

Bristfällig struktur för artrospatienter

I en dansk studie undersöktes hur knäartrospatienter upplever kvaliteten på den artrosbehandling de fått. Deltagarna (n=517) fick uppge vilken fysioterapeutisk behandling de fått samt vilken...

Essä om virus

Kunskaperna om virus växer ständigt och forskare över hela jordklotet jobbar nu intensivt för att få ökad kännedom om det nya coronaviruset, som orsakar...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!