Home 05-2019 Page 2

05-2019

Positiva effekter av preoperativ utbildning

Syftet med en amerikansk studie var att utvärdera den direkta effekten av ett preoperativt utbildningstillfälle, inför en total knäplastik, med fokus på bland annat...

Förbättrad bentäthet med bassängträning

Menopausen leder till försämrad bentäthet. Forskning har visat att högbelastande träning kan vara det effektivaste sättet för att öka benmineraldensitet, muskelkraft och muskelstyrka. Speciellt...

Ingen effekt av artrodes vid spinal stenos

En artrodes som tillägg till dekompressionskirurgi vid lumbal spinal stenos ger inga extra effekter för patienterna jämfört med bara dekompression. Dekompressionsoperation som behandling för lumbal...

Stressfraktur i ryggen hos unga

Stressfraktur i pedikeln är en vanlig orsak till lumbal smärta hos ungdomar visar en studie från Turkiet. Till skillnad från vid spondylolys såg man...

Ny symptomprofil vid karpaltunnelsyndrom

Symptombilden vid karpaltunnelsyndrom kan variera och följer inte alltid förväntat anatomiskt mönster. Amerikanska forskare har därför skapat en anatomisk profil av patienters symptombild som...

Snabb screening av ljumskbesvär

En studie från Lunds universitet har undersökt korrelationen mellan The 5-second squeeze test (5SST) och självrapporterad funktion respektive höftmuskelstyrka hos ishockeyspelare. 5SST används sedan...

Proportionerlig fysisk försämring vid åldrande

När vi blir äldre försämras våra fysiska funktioner men genom att träna kan man ändå bibehålla en hög funktion genom livet. Aktiva äldre har...

Samband mellan proteinintag och styrka

Låg muskelstyrka hos personer med knäartros har en stark koppling till smärta och begränsad rörlighet i knäleden och är även en riskfaktor för symptomatisk...

Virtuell verklighet vid postural instabilitet

Träning i en virtuell verklighet med simulerad åkning i berg- och dalbana ledde till adaptioner som medförde lägre energiåtgång för postural stabilitet. Detta enligt...

Bäst med gemensamt beslut om behandling

Flera faktorer påverkar när patienter ska ta ställning till behandlingsalternativ vid lumbala diskbråck. Klinikern kan stödja patienten i beslutsprocessen. För patienter med lumbala diskbråck utan...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!