Notice: Undefined index: prnt_scr_msg in /home/gecyejha/domains/fysioscience.se/private_html/wp-content/plugins/wccp-pro/js_functions.php on line 130
Home 05-2019 Page 3

05-2019

Virtuell verklighet vid postural instabilitet

Träning i en virtuell verklighet med simulerad åkning i berg- och dalbana ledde till adaptioner som medförde lägre energiåtgång för postural stabilitet. Detta enligt...

Bäst med gemensamt beslut om behandling

Flera faktorer påverkar när patienter ska ta ställning till behandlingsalternativ vid lumbala diskbråck. Klinikern kan stödja patienten i beslutsprocessen. För patienter med lumbala diskbråck utan...

Styrketräning vid dialys

Kroniska njursjukdomar hänger samman med en rad faktorer som kan minska effekten av styrketräning på grund av katabola effekter under dialys. Författarna bakom en litteraturgranskning...

Inga extra återinläggningar efter snabb utskrivning

Polikliniska operationer vid total höft- och knäledsplastik har blivit allt vanligare under senare år. Det finns dock fortfarande frågor kring säkerhet, komplikationer och återinläggningar,...

Så påverkar hälsenan vaden

I sin doktorsavhandling har Amelie Werkhausen undersökt hur hälsenans egenskaper påverkar den mekaniska funktionen hos vadmuskeln. Senans viskoelastiska egenskaper är en av de faktorer...

NMES kan minska ödem

Neuromuskulär elektrisk stimulering (NMES) är effektivt vid behandling av ödem, det visar en systematisk genomgång av befintlig forskning. Sammantaget ingick sju studier i litteraturgranskningen. Av...

Träning bra för mental hälsa

Tidigare studier har pekat på en koppling mellan sarkopeni och ökad fallrisk, låg livskvalitet och ökad dödlighet. I en svensk avhandling var det övergripande...

Biopsykosocial utbildning vid lumbal radikulopati

Ungefär en femtedel av dem som genomgår operation för lumbal radikulopati utvecklar långvarig smärta. En artikel beskriver ett skifte från biomedicinskt inriktad patientinformation till...

Samsyn om aktivitet och åldrande

Rapporten Copenhagen Consensus statement 2019: physical activity and ageing baseras på ett samarbete mellan 26 forskare från nio länder och olika discipliner. Syftet är...

error: Alert: Content is protected !!