Home 05-2019 Page 3

05-2019

Styrketräning vid dialys

Kroniska njursjukdomar hänger samman med en rad faktorer som kan minska effekten av styrketräning på grund av katabola effekter under dialys. Författarna bakom en litteraturgranskning...

Inga extra återinläggningar efter snabb utskrivning

Polikliniska operationer vid total höft- och knäledsplastik har blivit allt vanligare under senare år. Det finns dock fortfarande frågor kring säkerhet, komplikationer och återinläggningar,...

Så påverkar hälsenan vaden

I sin doktorsavhandling har Amelie Werkhausen undersökt hur hälsenans egenskaper påverkar den mekaniska funktionen hos vadmuskeln. Senans viskoelastiska egenskaper är en av de faktorer...

NMES kan minska ödem

Neuromuskulär elektrisk stimulering (NMES) är effektivt vid behandling av ödem, det visar en systematisk genomgång av befintlig forskning. Sammantaget ingick sju studier i litteraturgranskningen. Av...

Träning bra för mental hälsa

Tidigare studier har pekat på en koppling mellan sarkopeni och ökad fallrisk, låg livskvalitet och ökad dödlighet. I en svensk avhandling var det övergripande...

Biopsykosocial utbildning vid lumbal radikulopati

Ungefär en femtedel av dem som genomgår operation för lumbal radikulopati utvecklar långvarig smärta. En artikel beskriver ett skifte från biomedicinskt inriktad patientinformation till...

Samsyn om aktivitet och åldrande

Rapporten Copenhagen Consensus statement 2019: physical activity and ageing baseras på ett samarbete mellan 26 forskare från nio länder och olika discipliner. Syftet är...

Viktig kunskap om demens

Budskapet och syftet med boken Demensguiden är att lyfta hur viktigt det är att hälso- och sjukvårdspersonal har goda kunskaper om personer med demenssjukdom...

Brett grepp om kost och näring

Intresset för kostens betydelse har ökat markant under den senaste tiden, både inom vården och i samhället. För att förstå kostens påverkan på kroppen...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!