Home 05-2020 Page 2

05-2020

Indikatorer för adduktorskada

Syftet med en studie var att undersöka om resultat från inledande kliniska tester och MR-skanning har samband med tid för återgång till idrott efter...

Fotartros ett förbisett problem

Smärta i foten drabbar en tredjedel av alla personer över 45 år och en sjättedel av alla över 50 år har röntgenverifierad artros i...

Fördomsfullhet drabbar överviktiga

Viktstigmatisering är en form av socialt accepterad fördomsfullhet och diskriminering som bygger på stereotyper, okunskap och diskriminerande attityder riktade mot personer med övervikt, menar...

Egenbehandling av urininkontinens

Många kvinnor med urininkontinens söker inte hjälp för sina besvär. En svensk avhandling visar att egenvård med hjälp av appen Tät® (www.tät.nu) är effektivt...

Goda resultat av artrosskola

I mars disputerade fysioterapeut Thérése Jönsson med en avhandling där hon undersökt resultatet av artrosskolan som erbjudits inom primärvården i Sverige i cirka tio...

Fysisk aktivitet riskfaktor efter rotatorkuffkirurgi

Är risken för reruptur högre för fysiskt aktiva än för icke-aktiva personer efter kirurgisk reparation av rotatorkuffen? Detta, samt om det finns ett samband...

När blir belastning skadlig för benvävnaden?

I en artikel diskuteras vilka faktorer som påverkar brytpunkten där repetitioner, belastning och duration av muskelarbete leder till nedbrytning av ben i stället för...

Enkel benlängdsutjämnare

EVENup är en produkt framtagen av två fotvårdsspecialister i Florida. Den ser ut lite som en sandal utan överdel och spänns fast utanpå/under den...

Ny idrottspodd

Norges Idrettshøgskole, NIH, har lanserat en podcast som för enkelhetens skull heter just NIH-podden. Den vänder sig till alla som håller på med eller...

Greppstyrka predicerar postoperativ funktion

En tredjedel av alla artrospatienter som genomgår total höft- eller knäplastik är inte nöjda med resultatet, vilket talar för att bättre selektionskriterier behövs. Greppstyrka...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!