Home 05-2020 Page 3

05-2020

Fotledsinstabilitet påverkar trappgång

Patienter med upplevd instabilitet i fotleden har ökad inversion och plantarflexion vid gång nedför trappa jämfört med personer utan upplevd instabilitet, visar en kinesisk...

Regelbunden träning bra vid fibromyalgi

Regelbunden fysisk träning med måttlig intensitet minskar smärta och sjukdomspåverkan samt förbättrar fysisk kondition och livskvalitet hos kvinnor med fibromyalgi, även i ett långsiktigt...

Instabilitet efter lång promenad

Asymmetri mellan höger och vänster ben kan uppstå hos äldre personer vid gång under längre tid, enligt en kinesisk studie där 16 försökspersoner över...

Handprotes med känselåterkoppling

I sin avhandling har arbetsterapeut Ulrika Wijk undersökt hur handproteser kan förbättras. Avhandlingens första artikel är en intervjustudie med 13 underarmsamputerade personer om deras...

Höftvinkelns betydelse vid adduktorstretch

01 I en japansk studie undersökte man vid vilken höftvinkelstretching är effektivast för följande tre adduktorer: adduktor longus, anteriora adduktor magnus och posteriora adductor magnus....

Vattenträning minskar stelhet

Det råder inget tvivel om att träning har god effekt vid knäartros men få studier har undersökt långtidseffekten av olika interventioner avseende hälsorelaterad livskvalitet. I...

Utmaningar för idrottsfysioterapeuten

I boken Idrettsfysioterapeuten – breddeidrett, toppidrett, aktivitetsmedisin belyser 40 av Norges främsta experter inom området olika utmaningar inom idrottsfysioterapin, var och en utifrån sin...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!