Home 06-2019 Page 2

06-2019

Längre träningspass bra för cancerpatienter

I en systematisk litteraturöversikt ville författarna analysera hur aerob träning påverkar maximalt syreupptag (VO2 max) hos cancerpatienter samt hur intensitet, frekvens, duration och volym av...

Ingen korrelation mellan aerob kapacitet och stressrespons

En avhandling har undersökt den fysiologiska responsen på akut fysisk och psykosocial stress och hur den påverkas av aerob kapacitet och träning. Hela avhandlingen...

Inga fördelar efter subakromiell dekompression

En systematisk litteraturstudie har undersökt vilka för- och nackdelar det finns med att utföra en subakromiell dekompressionsoperation på vuxna med långvarigt (>3 månader) subakromiellt...

Ledpositionskänsel påverkas inte vid smärta

Ledpositionskänseln är nedsatt vid olika muskuloskeletala tillstånd, men det är oklart om känseln förändras i takt med att den inledande smärtan utvecklas till långvarig...

Prata med patienterna om deras arbete

Internationellt ledande fysioterapeuter inom arbetsmiljö och hälsa förespråkar ett större fokus på arbetsrelaterade faktorer när fysioterapeuter i primärvården träffar patienter med muskuloskeletala besvär. Under världskongressen...

Det senaste om knä- och höftartros

Artros i knän och höfter är den tredje vanligaste muskuloskeletala åkomman enligt en studie från 2015. Detta återspeglades på WCPT 2019 i Genève där...

Fysisk aktivitet i förskolan

Majoriteten av norska förskolebarn når upp till den dagliga dosen av rekommenderad fysisk aktivitet, till stor del tack vare fysisk aktivitet på plats i...

Styrketräning och kostråd lovande för mammor

Ett hemprogram med styrketräning och kostråd kan vara en kostnadseffektiv metod som bidrar till bättre hälsa hos gravida kvinnor och nyblivna mammor som har...

Motion skyddar vid stillasittande livsstil

Ett välbesökt seminarium på WCPT 2019 handlade om stillasittande beteende. För mycket stillasittande ökar risken att drabbas av olika sjukdomar som exempelvis hjärt- och...

Många sjukfall på grund av besvär i rörelseapparaten

Muskuloskeletala diagnoser är vanliga hos såväl kvinnor som män, de är vanligare än psykiska diagnoser och står för så mycket som en tredjedel av...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!