Notice: Undefined index: prnt_scr_msg in /home/gecyejha/domains/fysioscience.se/private_html/wp-content/plugins/wccp-pro/js_functions.php on line 130
Home 06-2019 Page 2

06-2019

Europain Epidemic – stor kartläggning av smärta

Smärta är vanligare bland personer med låg utbildningsnivå. Skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper är störst för hand- och armsmärta och minst för rygg/nacke. Detta...

Längre träningspass bra för cancerpatienter

I en systematisk litteraturöversikt ville författarna analysera hur aerob träning påverkar maximalt syreupptag (VO2 max) hos cancerpatienter samt hur intensitet, frekvens, duration och volym av...

Ingen korrelation mellan aerob kapacitet och stressrespons

En avhandling har undersökt den fysiologiska responsen på akut fysisk och psykosocial stress och hur den påverkas av aerob kapacitet och träning. Hela avhandlingen...

Inga fördelar efter subakromiell dekompression

En systematisk litteraturstudie har undersökt vilka för- och nackdelar det finns med att utföra en subakromiell dekompressionsoperation på vuxna med långvarigt (>3 månader) subakromiellt...

Djupgående om ben

Osteoporos är en av de stora folksjukdomarna och skandinaviska kvinnor och män har den högsta kända risken för frakturer i höft och kotor. Patienter med...

Ledpositionskänsel påverkas inte vid smärta

Ledpositionskänseln är nedsatt vid olika muskuloskeletala tillstånd, men det är oklart om känseln förändras i takt med att den inledande smärtan utvecklas till långvarig...

Prata med patienterna om deras arbete

Internationellt ledande fysioterapeuter inom arbetsmiljö och hälsa förespråkar ett större fokus på arbetsrelaterade faktorer när fysioterapeuter i primärvården träffar patienter med muskuloskeletala besvär. Under världskongressen...

Det senaste om knä- och höftartros

Artros i knän och höfter är den tredje vanligaste muskuloskeletala åkomman enligt en studie från 2015. Detta återspeglades på WCPT 2019 i Genève där...

Fysisk aktivitet i förskolan

Majoriteten av norska förskolebarn når upp till den dagliga dosen av rekommenderad fysisk aktivitet, till stor del tack vare fysisk aktivitet på plats i...

Styrketräning och kostråd lovande för mammor

Ett hemprogram med styrketräning och kostråd kan vara en kostnadseffektiv metod som bidrar till bättre hälsa hos gravida kvinnor och nyblivna mammor som har...

error: Alert: Content is protected !!