Home 06-2019 Page 3

06-2019

Biomarkörers inflytande efter meniskoperation

Syftet med en studie var att undersöka förändringar i biomarkörer vid en meniskskada, eftersom vissa biomarkörer kan ha betydelse för utveckling av artros. Hos 41...

Samband mellan fysisk form och smärta under graviditet

God fysisk form medför minskad lumbal smärta och ischiassmärta under graviditeten. Det visar en spansk studie med 159 gravida kvinnor (medelålder 33 år). Under vecka...

Lågt antal avhopp vid HIIT

En metaanalys har undersökt prevalens och prediktorer för avhopp från högintensiv intervallträning (HIIT). 55 studier inkluderades, med totalt 1 318 deltagare (inaktiva individer). Resultatet visar att...

Kort effekt av steroid vid akillestendinopati

Injektioner med koksalt, steriod och lokalbedövning, så kallade High Volume Injections (HVI), visar lovande resultat vid kronisk akillestendinopati. Tjugoåtta män som haft akillestendinopati i...

Fritt fram för fria funderingar

Att låta tankarna fara fritt har oförtjänt dåligt rykte, menar författarna till en nyutgiven bok där de positiva effekterna av spontana tankar lyfts fram,...

Djupgående om ben

Osteoporos är en av de stora folksjukdomarna och skandinaviska kvinnor och män har den högsta kända risken för frakturer i höft och kotor. Patienter med...

Uppdaterat om motorisk kontroll

I boken Motorisk kontroll och inlärning har aktuell kunskap om just detta sammanställts. Författarna är forskare och har stor erfarenhet i ämnet. Boken består av...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!