Notice: Undefined index: prnt_scr_msg in /home/gecyejha/domains/fysioscience.se/private_html/wp-content/plugins/wccp-pro/js_functions.php on line 130
Home 06-2019 Page 3

06-2019

Motion skyddar vid stillasittande livsstil

Ett välbesökt seminarium på WCPT 2019 handlade om stillasittande beteende. För mycket stillasittande ökar risken att drabbas av olika sjukdomar som exempelvis hjärt- och...

Många sjukfall på grund av besvär i rörelseapparaten

Muskuloskeletala diagnoser är vanliga hos såväl kvinnor som män, de är vanligare än psykiska diagnoser och står för så mycket som en tredjedel av...

Biomarkörers inflytande efter meniskoperation

Syftet med en studie var att undersöka förändringar i biomarkörer vid en meniskskada, eftersom vissa biomarkörer kan ha betydelse för utveckling av artros. Hos 41...

Samband mellan fysisk form och smärta under graviditet

God fysisk form medför minskad lumbal smärta och ischiassmärta under graviditeten. Det visar en spansk studie med 159 gravida kvinnor (medelålder 33 år). Under vecka...

Uppdaterat om motorisk kontroll

I boken Motorisk kontroll och inlärning har aktuell kunskap om just detta sammanställts. Författarna är forskare och har stor erfarenhet i ämnet. Boken består av...

Lågt antal avhopp vid HIIT

En metaanalys har undersökt prevalens och prediktorer för avhopp från högintensiv intervallträning (HIIT). 55 studier inkluderades, med totalt 1 318 deltagare (inaktiva individer). Resultatet visar att...

Kort effekt av steroid vid akillestendinopati

Injektioner med koksalt, steriod och lokalbedövning, så kallade High Volume Injections (HVI), visar lovande resultat vid kronisk akillestendinopati. Tjugoåtta män som haft akillestendinopati i...

error: Alert: Content is protected !!