Home 07-2019 Page 2

07-2019

Viktigt med preoperativ träning vid knäplastik

Muskelsvaghet är vanligt vid knäartros och sammanfaller med minskad gånghastighet och försämrad balans. Studier har visat att även efter operation med total knäledsprotes har...

Medievanor påverkar

Det positiva sambandet mellan fysisk aktivitet och motorisk färdighet är väldokumenterat. Likaså har man i många studier noterat ett samband mellan mycket tid vid...

Bra kondition minskar risken för första hjärtinfarkten

God kardiovaskulär kondition ger minskad risk att drabbas av den första hjärtattacken, speciellt hos kvinnor. Detta enligt norska forskare. De flesta tidigare studier som undersökt...

Arbetsplatsfaktorer som minskar sjukfrånvaro

Manuellt arbete, obekväma arbetsställningar och repetitivt arbete anses vara bidragande orsaker till arbetsrelaterade nackbesvär. Både nacksmärta och tungt fysiskt arbete har kopplats till lägre...

Bennybildning gynnas hos kvinnor med osteopeni

Belastande träning under tre månader gynnar nybildning av ben utan en märkbar ökning av bennedbrytningen. Det visar italienska forskare som studerat postmenopausala kvinnor med...

Fokus på instruktioner

Att instruera strokepatienter att ha ett yttre fokus (external focus), det vill säga uppmärksamhet på resultatet av rörelsen, under balansträning ger inte bättre effekt...

Skyddar rökning mot artros?

Tidigare forskning har indikerat att rökning skulle kunna ha en skyddande effekt mot knäartros. Syftet med en ny dansk studie var därför att undersöka...

Stor variation vid mätningar av patellarsenan

Syftet med en dansk studie var att undersöka reliabiliteten för mätning av patellarsenans tjocklek med hjälp av ultraljud. Tjugo friska personer genomgick mätningar av...

Varannan har stillasittande arbete

Företagshälsan Anovo har gjort en kartläggning av hälsoundersökningar som är gjorda på 30 000 anställda på arbetsplatser i hela Sverige. Resultatet visar att nästan 70 procent...

Tips och nyheter inom ortopedi

Ett litet spännande poddtips är Ortopodden som är en ortopedisk podcast med tips och den senaste forskningen för den som vill lära sig mer...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!