Home 07-2019 Page 2

07-2019

Missmatchad biologi och miljö

Övervikt har inte bara med livsstil att göra. Den orsakas i hög grad av genetik, uppväxt, socioekonomiska förhållanden och samhället. Detta är budskapet i...

Viktigt med preoperativ träning vid knäplastik

Muskelsvaghet är vanligt vid knäartros och sammanfaller med minskad gånghastighet och försämrad balans. Studier har visat att även efter operation med total knäledsprotes har...

Medievanor påverkar

Det positiva sambandet mellan fysisk aktivitet och motorisk färdighet är väldokumenterat. Likaså har man i många studier noterat ett samband mellan mycket tid vid...

Bra kondition minskar risken för första hjärtinfarkten

God kardiovaskulär kondition ger minskad risk att drabbas av den första hjärtattacken, speciellt hos kvinnor. Detta enligt norska forskare. De flesta tidigare studier som undersökt...

Arbetsplatsfaktorer som minskar sjukfrånvaro

Manuellt arbete, obekväma arbetsställningar och repetitivt arbete anses vara bidragande orsaker till arbetsrelaterade nackbesvär. Både nacksmärta och tungt fysiskt arbete har kopplats till lägre...

Bennybildning gynnas hos kvinnor med osteopeni

Belastande träning under tre månader gynnar nybildning av ben utan en märkbar ökning av bennedbrytningen. Det visar italienska forskare som studerat postmenopausala kvinnor med...

Bättre funktion är målet

I boken (Re)habilitering har Per Koren Solvang, professor i rehabilitering vid OsloMet, som ambition att ge ett brett perspektiv på begreppet habilitering eller (re)habilitering,...

Fokus på instruktioner

Att instruera strokepatienter att ha ett yttre fokus (external focus), det vill säga uppmärksamhet på resultatet av rörelsen, under balansträning ger inte bättre effekt...

Skyddar rökning mot artros?

Tidigare forskning har indikerat att rökning skulle kunna ha en skyddande effekt mot knäartros. Syftet med en ny dansk studie var därför att undersöka...

Stor variation vid mätningar av patellarsenan

Syftet med en dansk studie var att undersöka reliabiliteten för mätning av patellarsenans tjocklek med hjälp av ultraljud. Tjugo friska personer genomgick mätningar av...
error: Alert: Content is protected !!