Home 07-2019 Page 3

07-2019

Komplikationer vid samtidig bilateral knäplastik

I en studie undersöktes skillnader mellan samtidig och uppdelad bilateral total knäplastik, eftersom det inte finns så mycket kunskap om dessa två olika strategier. Totalt...

Knäartros påverkar postural kontroll

Ökad postural stelhet hos knäartrospatienter med utbredd smärta har samband med minskad integration av sensorisk information, på grund av utbredd smärtsensitisering. Detta visar danska...

Stress bakom arbetsrelaterad dödlighet

Varje år dör tusentals personer i Sverige av arbetsrelaterade orsaker. Antalet dödsfall orsakade av fysiska arbetsmiljöproblem som asbest och passiv rökning minskar men dödsfall...

Elevers psykiska hälsa

I sin avhandling Læreres praksis og elevers psykiske helse hade Ellen Nesset Maelan som mål att undersöka hur lärare kan främja ungdomars psykiska hälsa...

Missmatchad biologi och miljö

Övervikt har inte bara med livsstil att göra. Den orsakas i hög grad av genetik, uppväxt, socioekonomiska förhållanden och samhället. Detta är budskapet i boken...

Bättre funktion är målet

I boken (Re)habilitering har Per Koren Solvang, professor i rehabilitering vid OsloMet, som ambition att ge ett brett perspektiv på begreppet habilitering eller (re)habilitering,...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!