Home 07-2019 Page 3

07-2019

Varannan har stillasittande arbete

Företagshälsan Anovo har gjort en kartläggning av hälsoundersökningar som är gjorda på 30 000 anställda på arbetsplatser i hela Sverige. Resultatet visar att nästan 70 procent...

Tips och nyheter inom ortopedi

Ett litet spännande poddtips är Ortopodden som är en ortopedisk podcast med tips och den senaste forskningen för den som vill lära sig mer...

Komplikationer vid samtidig bilateral knäplastik

I en studie undersöktes skillnader mellan samtidig och uppdelad bilateral total knäplastik, eftersom det inte finns så mycket kunskap om dessa två olika strategier. Totalt...

Knäartros påverkar postural kontroll

Ökad postural stelhet hos knäartrospatienter med utbredd smärta har samband med minskad integration av sensorisk information, på grund av utbredd smärtsensitisering. Detta visar danska...

Stress bakom arbetsrelaterad dödlighet

Varje år dör tusentals personer i Sverige av arbetsrelaterade orsaker. Antalet dödsfall orsakade av fysiska arbetsmiljöproblem som asbest och passiv rökning minskar men dödsfall...

Elevers psykiska hälsa

I sin avhandling Læreres praksis og elevers psykiske helse hade Ellen Nesset Maelan som mål att undersöka hur lärare kan främja ungdomars psykiska hälsa...
error: Alert: Content is protected !!