Home 08-2019 Page 2

08-2019

Hopptester behöver kompletteras

Hopptester används flitigt som en utvärdering av knäfunktion inför idrottsåtergång efter en främre korsbandsskada. Men kan man lita på resultaten? Kanske inte. En systematisk...

Långvarig påverkan på rörelse

Personer med en främre korsbandsskada har fortfarande tiotals år efter skadan ett förändrat rörelsemönster för att minska belastningen på knäet, visar en ny avhandling. Avhandlingens ...

Bensmärta och stående

Smärta i nedre extremiteterna är vanligt hos personer som utför manuellt arbete och längre perioder med statiskt stående arbete är en potentiell riskfaktor. Det...

Äldre som faller – Hur minskar man risken?

Träning på instabilt underlag förbättrar balans och funktionell rörlighet samt minskar fallrädslan hos äldre personer. Det visar en randomiserad kontrollerad studie från Brasilien där...

Progression av kroppsviktsövningar

Efter en skada på det främre korsbandet är det viktigt att återfå muskelstyrkan innan man återgår till idrott. En dansk studie har tagit reda...

Minska smärtan vid kronisk sjukdom – Kan förhindra generalisering

De kroniska sjukdomarna RA, endometrios och IBD är riskfaktorer för fibromyalgi och långvarig generaliserad smärta, visar en svensk studie. Detta fynd stöder hypotesen att...

Högre förväntningar ger bättre resultat

Patienter med ländryggssmärta som har höga förväntningar på behandlingen har också större chans att uppleva förbättringar. Det har en svensk studie kommit fram till. Syftet...

Ökad fallrisk vid intag av tapentadol

Opioider används ofta som smärtlindring vid artros. Syftet med en kontrollerad studie var att undersöka störningar i gångmönstret vid intag av två vanliga opiater, eftersom...

Förändrad gångfunktion

Dysfunktion i tibialis posterior är vanligt hos personer med RA. Smärta påverkar ofta funktionen i denna muskel och kan resultera i kollaps av det...

Hopptest kan inte bedöma styrka

Efter operation av främre korsbandet är upprepad ruptur vanligt vid idrottsåtergång, särskilt bland yngre individer. Efter operationen är knäextensorerna svagare i det skadade benet...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!