Home 08-2019 Page 3

08-2019

Fenomenet självhjälp

Utvecklingen och omfattningen av självhjälpsgrupper i Norge skiljer sig åt jämfört med andra västländer. Myndigheterna har tillsammans med frivilliga krafter i samhället format en...

Engelska för vårdpersonal

I boken Kommunikationsträning på engelska för vårdpersonal kan alla intresserade och nyfikna förbättra sin kunskap och sitt ordförråd för att klara de vanligaste situationerna...

Praktiska råd om multikulturella möten

Vilken betydelse har en persons kultur och tro för mötet med hälso- och sjukvård? Vad är det som gör mötet mellan olika kulturer svårt,...

Lättillgängligt om stress

I boken Stress og helse beskriver författaren vad vi i dag vet om sambandet mellan stress och sjukdom. Boken ger en lättillgänglig genomgång av stressens...

Tänjbara gränser

Begränsningar i människans uthållighet har varit av intresse sedan lång tid tillbaka. Uthållighet och prestation har studerats sedan 1800-talet, både med tanke på prestation...

Stresshantering för unga

Stress är en del av livet och många gånger kan stressen vara det energipåslag som behövs för att vi ska klara av en viss...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!