Omfattande om ortopedi

Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna är en omfattande lärobok inom det ortopediska fältet, baserad på aktuell forskning. Boken är uppdelad...

Aktivitetsbaserade kontor har begränsad effekt på stillasittandet

Många arbetsplatser inför aktivitetsbaserade kontor i stället för traditionella platsbestämda kontor. Hur påverkas de anställdas stillasittande efter byte från traditionell till aktivitetsbaserad kontorsmiljö? Inte...

Funktionella tester upptäcker skaderisk

Funktionella tester har potential att upptäcka förhöjd risk för lateral fotledsdistorsion bland unga fotbollsspelare. Det visar en pilotstudie som undersökt om fyra funktionella tester...

Kriteriestyrd korsbandsrehabilitering

Förra året opererades över 4 000 personer i Sverige på grund av en främre korsbandsskada. För alla dessa individer innebar det starten på en lång...

Polyneuropati hos diabetespatienter

Polyneuropati är vanligt hos patienter med diabetes och innebär en funktionsnedsättning i perifera nerver, främst i ben och fötter. Känselnedsättning och smärta är vanliga...

Det finns dåligt väder

Vädret påverkar oss på många sätt, inte minst i hur aktiva vi är på äldre dagar, visar norsk forskning. Ju sämre väder, desto mindre...

Bra träna under cellgiftsbehandling

Biverkningar i samband med cellgiftsbehandling vid bröstcancer är vanliga och kan leda till ett försämrat hälsotillstånd.

Multimodal smärtrehab har effekt

Multimodala rehabiliteringsprogram (MMRP) kan vara effektiva för patienter med kronisk smärta inom både specialistvård och primärvård, visar en svensk avhandling. Det övergripande syftet var att...

Enbent knäböj och längdhopp testar funktion

Längdhopp på ett ben med armarna bakom ryggen samt knäböjning på ett ben i en förutbestämd hastighet är de känsligaste testerna för att identifiera...

Benstyrkan viktig för lateral kontroll

Nedsatt lateral kontroll i stående är associerad med ökad fallrisk hos äldre personer. Syftet med en aktuell studie var att undersöka fysiska parametrar som...

error: Alert: Content is protected !!