Home 09-2019 Page 2

09-2019

Höftdeformiteter ökar risken för broskskador

Måttlig eller allvarlig broskskada påverkar funktionen hos personer med femuroacetabulärt impingementsyndrom (FAI). Syftet med en dansk studie var att undersöka om det finns demografiska och...

Karpaltunnelsyndrom hos äldre

Efter att ha observerat att äldre personer med karpaltunnelsyndrom inte uppvisar den karakteristiska förtjockningen av medianusnerven, som man annars ser hos individer med karpaltunnelbesvär,...

Ingen effekt av ultraljud vid karpaltunnelbesvär

Endast tre behandlingsformer för karpaltunnelsyndrom stöds av högkvalitativ evidens: behandling med skena, kortisoninjektion och operation. Ungefär var tredje patient blir bra med skena, kortison...

Kronisk smärta hos barn

Antalet barn som lider av kronisk smärta utan bakomliggande medicinsk orsak ökar, särskilt i industrialiserade länder. När barnen inte är i behov av specialistvård...

Viktnedgång minskar smärta

Enligt WHO är 1,9 miljarder människor i världen överviktiga och 650 miljoner är feta. Övervikt är associerat med många sjukdomar och besvär, däribland smärta främst...

Bra mätmetoder för hälsenelängd

Efter en hälseneruptur finns risk för förlängning av senan och reliabla mätmetoder behövs för att utvärdera detta. I en dansk studie undersöktes reliabiliteten för...

Sitt mindre och rör dig mer

Mer fysisk aktivitet och mindre stillasittande är kopplat till minskad risk för förtida död, visar en ny översiktsartikel. Det är känt sedan länge att fysisk...

Aponeuroser och senor är komplexa

I en översiktsartikel ges en genomgång av uppbyggnaden och funktionen av senor och aponeuroser, med fokus på akilles- och patellarsenan. Muskler och senor genererar och...

Kardiovaskulär ohälsa hos unga med fetma

Om man drabbas av hjärt/kärlsjukdom så har det långt tidigare – ibland redan i barndomen – funnits kardiovaskulära riskfaktorer med i bilden. I sin...

Dåliga resultat efter supraspinatusruptur

En italiensk studie har undersökt resultatet på lång sikt efter artroskopisk behandling av supraspinatusruptur hos 102 patienter som opererades för minst tio år sedan....

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!