Home 09-2019 Page 3

09-2019

Skadereducerande uppvärmning ger effekt

FIFA:s medicinska forskningscenter, F-MARC, har under en rad år spridit skadereducerande uppvärmningsprogram för fotbollsspelare. Programmen innehåller exempelvis styrka för bål och nedre extremiteter samt...

Komplikationer efter korsbandsrekonstruktion

Syftet med en fransk studie var att undersöka komplikationer efter rekonstruktion av det främre korsbandet. Totalt 811 patienter utvärderades sex veckor samt tre, sex, tolv...

Analys av två stabilitetstester

Dålig stabilitet kring ländrygg/bäcken anses öka risken för skada och smärta och det är viktigt att kunna bedöma denna stabilitet. Forskare har tittat närmare...

Ibland svårt känna igen smärtsyndrom

Hälso- och sjukvårdspersonal tycker att det ibland är svårt att identifiera tecken och symptom på komplext regionalt smärtsyndrom, även om man har arbetat specifikt...

Kognitiv terapi har effekt vid ryggbesvär

Kognitiv funktionell terapi är en signifikant mer effektiv behandlingsform än manuell terapi och träning för att minska funktionsnedsättning, rörelserädsla och oro/depression för patienter med...

Reviderat om smärta

I den reviderade upplagan av boken Smärta i klinisk praxis samlas experter inom området för att förmedla sin kunskap kring smärtans diagnostik och hur...

Obalans och onda cirklar

I boken Aktivt liv med kronisk helsesvikt tar författaren Margaretha Dramsdahl, specialistläkare inom psykiatri, ett samlat grepp på hälsofrämjande och rehabiliterande insatser vid kronisk...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!