Notice: Undefined index: prnt_scr_msg in /home/gecyejha/domains/fysioscience.se/private_html/wp-content/plugins/wccp-pro/js_functions.php on line 130
Home 10-2018

10-2018

Kinematiska skillnader mellan skadade och friska löpare

Ökad kontralateral bäckentippning, framåtlutning av bålen, mindre knäflexion och ökad dorsalflexion är kinematiska parametrar som verkar skilja skadade löpare från friska, enligt en brittisk...

Vilka FAI-patienter är hjälpta av träningsterapi?

Ungefär hälften av patienterna med femuroacetabulär impingement svarar bra på träning som syftar till förbättrad dynamisk stabilitet. Har man förändringar av cam-typ är dock...

Den viktiga pannlobsbarken

Tycker du att sambandet mellan biologi och vårt beteende är intressant? Då kan professor Zapolskys nya bok vara något för dig. På ett fylligt,...

Dumhet på jobbet

Kunskap och kompetens anses i dag vara väsentligt för att vi och våra organisationer ska vara konkurrenskraftiga. Professorerna Mats Alvesson och André Spicer har...

Dålig postural stabilitet kan predicera fotledsstukning

Nedsatt postural kontroll anses öka risken för fotledsstukning. Bristen på standardiserade mätmetoder av postural kontroll gör det dock svårt att identifiera utsatta riskgrupper och...

Skaderisk efter rekonstruktion

Det har gått två år sedan fysioterapeuten Anne Fältström disputerade med sin avhandling One anterior cruciate ligament injury is enough. Nu är hon aktuell...

Förbättrad prestationsförmåga med kolhydrater

”Oavsett hur vi testar det så finns stark evidens för att intag av glukos eller kolhydrater förbättrar vår prestationsförmåga”, fastslog professor Niels Ørtenblad, som...

Skadefyllt på svenska elitidrottsgymnasier

”Vi har ett skadeproblem hos elitidrottande ungdomar”, konstaterade Philip von Rosen under konferensen Idrottsforskning 2018. Förra året disputerade han med sin avhandling om skador...

Kostnadsfri behandlingsmetod

Terapeutiskt skrivande (expressive writing) är en behandlingsform som vuxit sig allt starkare under de senaste tio åren. I dag finns forskning som stödjer att terapeutiskt...

Den universella vårdgivaren

Vad sägs om att få bättre minne och snabbare inlärningsförmåga, ökad kreativitet samt förbättrat immunförsvar, hjärt- och kärlhälsa och metabola funktioner? Allt detta och...

error: Alert: Content is protected !!