Den viktiga pannlobsbarken

Tycker du att sambandet mellan biologi och vårt beteende är intressant? Då kan professor Zapolskys nya bok vara något för dig. På ett fylligt,...

Dumhet på jobbet

Kunskap och kompetens anses i dag vara väsentligt för att vi och våra organisationer ska vara konkurrenskraftiga. Professorerna Mats Alvesson och André Spicer har...

Dålig postural stabilitet kan predicera fotledsstukning

Nedsatt postural kontroll anses öka risken för fotledsstukning. Bristen på standardiserade mätmetoder av postural kontroll gör det dock svårt att identifiera utsatta riskgrupper och...

Skaderisk efter rekonstruktion

Det har gått två år sedan fysioterapeuten Anne Fältström disputerade med sin avhandling One anterior cruciate ligament injury is enough. Nu är hon aktuell...

Förbättrad prestationsförmåga med kolhydrater

”Oavsett hur vi testar det så finns stark evidens för att intag av glukos eller kolhydrater förbättrar vår prestationsförmåga”, fastslog professor Niels Ørtenblad, som...

Skadefyllt på svenska elitidrottsgymnasier

”Vi har ett skadeproblem hos elitidrottande ungdomar”, konstaterade Philip von Rosen under konferensen Idrottsforskning 2018. Förra året disputerade han med sin avhandling om skador...

Kostnadsfri behandlingsmetod

Terapeutiskt skrivande (expressive writing) är en behandlingsform som vuxit sig allt starkare under de senaste tio åren. I dag finns forskning som stödjer att terapeutiskt...

Den universella vårdgivaren

Vad sägs om att få bättre minne och snabbare inlärningsförmåga, ökad kreativitet samt förbättrat immunförsvar, hjärt- och kärlhälsa och metabola funktioner? Allt detta och...

Bensköra behöver uppmärksammas mer

Äldre kvinnor med kotfrakturer lider ofta i det tysta och får inte den hjälp och uppmärksamhet som de skulle behöva, visar en avhandling från...

Utökad neurologisk undersökning på enkelt sätt

Vid en traditionell neurologisk undersökning testas i huvudsak den perifera nervens tjocka myeliniserade fibrer, men samtidigt har studier visat att det kan vara nervens...

error: Alert: Content is protected !!