Utökad neurologisk undersökning på enkelt sätt

Vid en traditionell neurologisk undersökning testas i huvudsak den perifera nervens tjocka myeliniserade fibrer, men samtidigt har studier visat att det kan vara nervens...

Vilka FAI-patienter är hjälpta av träningsterapi?

Ungefär hälften av patienterna med femuroacetabulär impingement svarar bra på träning som syftar till förbättrad dynamisk stabilitet. Har man förändringar av cam-typ är dock...

Den universella vårdgivaren

Vad sägs om att få bättre minne och snabbare inlärningsförmåga, ökad kreativitet samt förbättrat immunförsvar, hjärt- och kärlhälsa och metabola funktioner? Allt detta och...

Dålig postural stabilitet kan predicera fotledsstukning

Nedsatt postural kontroll anses öka risken för fotledsstukning. Bristen på standardiserade mätmetoder av postural kontroll gör det dock svårt att identifiera utsatta riskgrupper och...

Förbättringspotential inom dagens KOL-vård

Det finns många förbättringsmöjligheter för hur man behandlar personer med KOL inom primärvården. Ökad kompetens hos personalen, mer tid och en tydlig handlingsplan för...

Träning efter total knäplastik

Träningsinnehållet vid rehabilitering efter total knäplastik varierar stort. I en amerikansk studie kopplas övningar i sluten kinetisk kedja till bättre funktionsutfall sex månader efter...

Riktlinjer vid peroneuspatologier

Den optimala behandlingen av peroneuspatologier har diskuterats av en grupp internationella experter och resultatet presenteras nu i en aktuell artikel. Peroneuspatologier ansågs tidigare vara ovanliga...

Gångförmåga vid Pompes sjukdom

Förlust av gångförmågan är ett av de mest framträdande tecknen på de nedbrytande effekterna av Pompes sjukdom (en glykogenomsättningssjukdom). Med en modell som kalkylerar...

Kinematiska skillnader mellan skadade och friska löpare

Ökad kontralateral bäckentippning, framåtlutning av bålen, mindre knäflexion och ökad dorsalflexion är kinematiska parametrar som verkar skilja skadade löpare från friska, enligt en brittisk...

Den viktiga pannlobsbarken

Tycker du att sambandet mellan biologi och vårt beteende är intressant? Då kan professor Zapolskys nya bok vara något för dig. På ett fylligt,...

error: Alert: Content is protected !!