Home 10-2018 Page 2

10-2018

Bensköra behöver uppmärksammas mer

Äldre kvinnor med kotfrakturer lider ofta i det tysta och får inte den hjälp och uppmärksamhet som de skulle behöva, visar en avhandling från...

Utökad neurologisk undersökning på enkelt sätt

Vid en traditionell neurologisk undersökning testas i huvudsak den perifera nervens tjocka myeliniserade fibrer, men samtidigt har studier visat att det kan vara nervens...

Olika aspekter på kommunikation

I boken Faglig kommunikasjon i praksis fördjupar sig författarna i ett ständigt återkommande men likväl intressant område: hur vi människor interagerar med varandra genom...

Krympande utrymme för omdöme

Vårt samhälles förkärlek för dokumentation, mätningar, uppföljningar och rankningslistor har granskats i en ny bok. Författaren är filosof och undervisar i praktisk filosofi. Hon...

Träning efter total knäplastik

Träningsinnehållet vid rehabilitering efter total knäplastik varierar stort. I en amerikansk studie kopplas övningar i sluten kinetisk kedja till bättre funktionsutfall sex månader efter...

Känslighet för sensomotorisk störning

Patienter med komplext regionalt smärtsyndrom eller fibromyalgi kan vara känsligare för sensomotoriska störningar är exempelvis patienter med artros, visar en ny studie. En störd sensomotorisk...

Riktlinjer vid peroneuspatologier

Den optimala behandlingen av peroneuspatologier har diskuterats av en grupp internationella experter och resultatet presenteras nu i en aktuell artikel. Peroneuspatologier ansågs tidigare vara ovanliga...

Hyperextension ökar risk för komplikation

Ökad passiv hyperextension i knäet ökar risken för komplikationer efter främre korsbandsrekonstruktion. Detta enligt en studie som undersökt förekomsten av hyperextension i knäna hos...

Akut hälseneruptur bör opereras snabbt

En svensk studie undersökte hur väntetiden till operation efter akut hälseneruptur påverkade risken för biverkningar (infektion och re-ruptur) och patientrapporterat utfall. Totalt 228 personer som...

Gångförmåga vid Pompes sjukdom

Förlust av gångförmågan är ett av de mest framträdande tecknen på de nedbrytande effekterna av Pompes sjukdom (en glykogenomsättningssjukdom). Med en modell som kalkylerar...

error: Alert: Content is protected !!