Olika aspekter på kommunikation

I boken Faglig kommunikasjon i praksis fördjupar sig författarna i ett ständigt återkommande men likväl intressant område: hur vi människor interagerar med varandra genom...

Krympande utrymme för omdöme

Vårt samhälles förkärlek för dokumentation, mätningar, uppföljningar och rankningslistor har granskats i en ny bok. Författaren är filosof och undervisar i praktisk filosofi. Hon...

Träning efter total knäplastik

Träningsinnehållet vid rehabilitering efter total knäplastik varierar stort. I en amerikansk studie kopplas övningar i sluten kinetisk kedja till bättre funktionsutfall sex månader efter...

Känslighet för sensomotorisk störning

Patienter med komplext regionalt smärtsyndrom eller fibromyalgi kan vara känsligare för sensomotoriska störningar är exempelvis patienter med artros, visar en ny studie. En störd sensomotorisk...

Riktlinjer vid peroneuspatologier

Den optimala behandlingen av peroneuspatologier har diskuterats av en grupp internationella experter och resultatet presenteras nu i en aktuell artikel. Peroneuspatologier ansågs tidigare vara ovanliga...

Hyperextension ökar risk för komplikation

Ökad passiv hyperextension i knäet ökar risken för komplikationer efter främre korsbandsrekonstruktion. Detta enligt en studie som undersökt förekomsten av hyperextension i knäna hos...

Akut hälseneruptur bör opereras snabbt

En svensk studie undersökte hur väntetiden till operation efter akut hälseneruptur påverkade risken för biverkningar (infektion och re-ruptur) och patientrapporterat utfall. Totalt 228 personer som...

Gångförmåga vid Pompes sjukdom

Förlust av gångförmågan är ett av de mest framträdande tecknen på de nedbrytande effekterna av Pompes sjukdom (en glykogenomsättningssjukdom). Med en modell som kalkylerar...

Kombinera ultraljud och tens vid myofasciell smärta

Cirka en tredjedel av alla patienter som har muskuloskelettal smärta uppfyller kriterierna för myofasciellt smärttillstånd. De viktigaste kriterierna för tillståndet är förekomsten av triggerpunkter. Fysioterapeutiska...

För många mediciner

I Norge får demenspatienter på sjukhem i genomsnitt åtta olika mediciner dagligen och dessutom extra mediciner vid behov. Övermedicinering leder till en rad biverkningar...

error: Alert: Content is protected !!